khoa học công nghệ

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng 22/06/2018 | 04:53  | View count: 263

Ngày 22/6, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 cho cán bộ Lãnh đạo, công chức làm công tác kiểm soát TTHC các cơ quan trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ kiểm soát TTHC, cán bộ thuộc bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu nghe bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố truyền đạt một số nội dung quan trọng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC  như: Tổng quan về cải cách TTHC - kiểm soát TTHC; Những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát TTHC; Nội dung của kiểm soát TTHC;  Công bố công khai TTHC, rà soát, đánh giá TTHC và tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC.

Thông qua việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC nhằm thống nhất về cách hiểu, cách làm trong triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Qua đó, trang bị cho các cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC trong việc thực hiện quy định và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật về TTHC đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đ/c  Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi Tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức Hội nghị duy trì và thực hiện nghiêm túc Chương trình lớp học; các đồng chí dự tập huấn phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế khi triển khai tại cơ quan, đơn vị để đồng chí giảng viên giải đáp. 

Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở các nội dung được nghiên cứu, học tập, đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị chủ động, thường xuyên làm tốt công tác kiểm soát TTHC. Chủ động rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Kế hoạch, chỉ đạo của UBND Huyện và UBND Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn.        

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường