khoa học công nghệ

Tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật về hoà giải ở cơ sở
Ngày đăng 03/04/2018 | 10:35  | View count: 272

Sáng ngày 03/4/2018, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật về hoà giải ở cơ sở cho hơn 300 cán bộ tư pháp xã, thị trấn và các hòa giải viên đại diện cho các Tổ hòa giải trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các hòa giải viên được Luật sư - Thạc sỹ Nguyễn Văn Hà, Đoàn Luật sư Thành phố, báo cáo viên của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải như:  k ỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn; kỹ năng phân tích đánh giá; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, các bước tiến hành hòa giải, … đồng thời, báo cáo viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hòa giải các vụ việc ngay tại  cơ sở  và khi tiến hành hòa giải thì các hòa giải viên phải thực hiện tốt 6 nguyên tắc trong công tác hòa giải. Đó là phải tôn trọng sự tự nguyện của các bên; Bảo đảm phù hợp với chính sách; khách quan, công  bằng, kịp thời, có lý, có tình, giữ bí mật thông tin cho các bên; tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; đảm bảo bình đẳng giới; không lợi dụng hoà giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo qui định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự. Có như vậy, việc hòa giải mới đạt hiệu quả cao.

Luật sư - Thạc sỹ Nguyễn Văn Hà, Đoàn Luật sư Thành phố, báo cáo viên của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội truyền đạt tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các Hòa giải viên còn được nắm bắt thêm một số văn bản hướng dẫn về hòa giải ở cơ sở như công văn liên ngành số 1080/TP-MTTQ ngày 28/08/2017 của Sở Tư pháp - Mặt trận tổ quốc Thành phố Hà Nội về hướng dẫn về mô hình hòa giải “ 5 tốt” và tiêu chí đánh giá mô hình “ tổ hòa giải 5 tốt” ở quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; văn bản hướng dẫn yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn ghi biên bản hòa giải thành ở cơ sở và cũng tại hội nghị này, báo cáo viên Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội giới thiệu thêm một số vụ việc hòa giải cụ thể ở cơ sở đã thực hiện thành công nhờ công tác hòa giải để các hòa giải viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực hiện tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở.

Đây thực sự là dịp để các hòa giải viên nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Từ đó, tăng tỷ lệ hòa giải thành ngay tại cơ sở, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Thu An - Hữu Khánh