hoạt động huyện hoạt động huyện

Mỹ Đức hướng tới toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế
Ngày đăng 29/03/2024 | 07:24  | View count: 194

Sáng ngày 28/3, BTV Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc BHXH Thành phố; ở huyện có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Huyện, các xã, thị trấn, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt các chính sách về Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đã xây dựng, ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị; tổ chức 97 lớp cho trên 20.612 lượt cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở và trên 130 lớp lồng ghép trong sinh hoạt các tổ chức hội. Tổng số người tham gia BHYT của toàn huyện tính đến năm 2023 là 151.524 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,6% dân số, ước thực hiện hết năm 2024 có 161.061 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 94,5%; nhiều đơn vị, các xã, thị trấn đã làm tốt chính sách BHYT như: An Mỹ, Phùng xá, Hợp Thanh, Phúc Lâm, Đại Hưng, Thị trấn Đại Nghĩa… Hiện nay, toàn huyện có khoảng 53.247 người được cài đặt thành công ứng dụng Vss-ID- BHXH số và có 144.434/151.524 người được cập nhật CCCD tỷ lệ đạt 96%. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đều đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân nên số lượt khám chữa bệnh và chi phí khám chữa bệnh trên địa bàn huyện tăng mạnh hàng năm, nếu như năm 2009 có 30.198 lượt khám chữa bệnh với chi phí 17,028 tỷ đồng và đến ngày 31/12/2023 số lượt khám chữa bệnh là 169,142 với chi phí 102,619 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Thị Tám đánh giá cao những kết quả của huyện trong thực hiện chính sách BHYT trong những năm qua, mặc dù là một trong những huyện khó khăn nhất Thủ đô nhưng tỷ lệ người tham gia BHYT cao hơn mức trung bình của TP.  Đồng chí mong muốn huyện quan tâm hơn nữa tới công tác BHYT, tăng cường công tác tuyên truyền, phải bám sát địa bàn để tuyên truyền vận động tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đặc biệt là tuyên truyền vận động để đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Bên cạnh đó, BHXH huyện thực hiện thu đúng thu đủ, tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ này; các đơn vị tham gia khám chữa bệnh mà nhất trạm y tế xã, thị trấn rà soát lại trang thiết bị, quan tâm tới chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ để người dân được tiếp cận BHYT ngay tại cơ sở, khi người dân hài lòng thì sẽ tin yêu và tự nguyện tham gia.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 17 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, nhất là ngành bảo hiểm xã hội của huyện trong công tác phát triển BHYT trên địa bàn huyện trong 15 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới huyện cần tập trung thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 94,5% dân số, đến năm 2030 tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 98% dân số. Thực hiện thắng lợi chủ trương BHYT toàn dân theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần đồng thuận cao nhận thức, thống nhất hành động, vào cuộc quyết liệt hơn; với tinh thần, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tất cả nhằm mục đích tối thượng phát triển bền vững BHYT toàn dân.

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 30-CT/TU, ngày 19/02/2024 của ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên địa bàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh- xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng, thực hiện giá trị, chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ mới- coi là một nguồn lực, động lực quan trọng trong chiến lược phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị. Đồng thời, vận động người dân không ngừng nâng cao ý thức chấp hành, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy nét đẹp truyền thống; có nếp sống văn hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực đời sống. Yêu cầu trên toàn huyện tổ chức quán triệt Chỉ thị nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đưa việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ chính trị trọng yếu. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị, để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu nghiêm túc thực hiện; tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện các tiêu chí cho phù hợp thực tế cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy và hệ thống chính trị cơ sở kiên trì vận động, hướng dẫn các khu dân cư, gia đình tự giác thực hiện Chỉ thị; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Khu dân cư văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”./.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường