hoạt động huyện hoạt động huyện

Xã Phù Lưu Tế: Nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương khóa XIII
Ngày đăng 23/12/2023 | 10:02  | View count: 202

Sáng 22/12/2023, Đảng bộ xã Phù Lưu Tế đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11 và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương khóa XIII của Đảng.

Về dự lễ trao huy hiệu và truyền đạt Nghị quyết có Đ/c Phạm Quang Lộ - HUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Vỹ - HUV, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Mỹ.

Trước khi vào học tập Nghị quyết TW 8 (khóa XIII) Đảng bộ xã đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 cho 07 đồng chí đảng viên, trong đó: 01 Đ/c nhận huy hiệu 65 tuổi Đảng, 01 đ/c nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 01 Đ/c nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 02 Đ/c nhận Huy hiệu 45 và 02 Đ/c nhận Huy hiệu 40, 30 tuổi Đảng.

Đ/c Phạm Quang Lộ - HUV, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Sỹ Hải, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Phù Lưu Tế trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng

Đây là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh đảng viên có nhiều tuổi Đảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã.

Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đ/c Nguyễn Văn Vỹ - HUV, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện truyền đạt Nghị quyết

Ngay sau lễ trao huy hiệu đảng, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã Phù Lưu Tế đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vỹ - HUV, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Mỹ Đức truyền đạt các chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Nội dung truyền đạt tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tại địa phương./.

Văn Mạnh