hoạt động huyện hoạt động huyện

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đỗ Trung Hai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Hợp Thanh
Ngày đăng 15/11/2023 | 19:13  | View count: 319

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), sáng 15/11, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã về chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Aỉ, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức.

Cùng dự ngày hội có đại diện UBMTTQ VN huyện, công an huyện, lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể xã Hợp Thanh cùng sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thôn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Aỉ diễn ra trong không khí sôi nổi với phần văn nghệ tự biên tự diễn của các tổ chức đoàn thể. Đây còn là dịp để bà con Nhân dân thôn cùng nhìn nhận lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Các đại biểu dự ngày hội

Thôn Aỉ, xã Hợp Thanh hiện có 1494 hộ và 6209 nhân khẩu. Với đặc điểm là địa phương có 100% hộ gia đình theo đạo Thiên Chúa, đại đa số nhân dân đi lao động xa quê, trong nhiều năm qua, Ban công tác mặt trận thôn Aỉ đã phối hợp chặt chẽ với Ban hành giáo của thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong thôn đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quy ước nếp sống văn minh.

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đỗ Trung Hai, lãnh đạo UB MTTQ VN huyện, công an huyện tặng quà khu dân cư thôn Aỉ, xã Hợp Thanh

Ban công tác mặt trận đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước của của địa phương và thôn đề ra.

Kể từ ngày được công nhận “Làng văn hóa”, Nhân dân thôn Aỉ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt cả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đỗ Trung Hai tặng quà các hộ nghèo thôn Aỉ, xã Hợp Thanh

Đời sống của nhân dân trên địa bàn thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn dần khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp.

Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trong thôn là 1387/1494 đạt 92,8%, số hộ gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liên tục đạt 50%. Ban CTMT cũng đã Phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, và các thiết chế văn  hóa cộng đồng, các công trình phục vụ sản xuất với phương châm  nhà nước và nhân  dân  cùng làm . Bê tông hóa nhiều tuyến kênh mương, giao thông nội đồng, đường làng ngõ xóm  theo Chương trình Nghị quyết 10 của Thành phố.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mỹ Đức nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Aỉ đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, những kết quả này là minh chứng cụ thể, sinh động cho sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo nói chung, nhân dân thôn Aỉ nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhân dân thôn Aỉ tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc làm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; chú trọng triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”; xây dựng và phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến tạo khí thế thi đua sôi nổi; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết và trao bò sinh sản cho hộ nghèo tại thôn Phú Hiền và thôn Thọ, tặng quà khu dân cư, các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó thôn Aỉ xã Hợp Thanh/.

                                                                                         Văn Mạnh – Hữu Khánh