hoạt động huyện

Xã Đồng Tâm diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023
Ngày đăng 21/08/2023 | 18:28  | View count: 268

Sáng ngày 16/8/2023, xã Đồng Tâm đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Dự diễn tập có đồng chí Bùi Văn Học  - Uỷ viên Ban Thường vụ ( UVBTV) Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mỹ Đức; Các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập Huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ngành, đoàn thể, các ông bà đại biểu HĐND xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, các lực lượng tham gia diễn tập trên địa bàn xã Đồng Tâm; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an 7 xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023.  

 

Cuộc diễn tập chiến đấu xã Đồng Tâm trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023, được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung diễn tập thực binh xử lý tình huống thực hành đánh địch tiến công và chỉ huy lực lượng phòng tránh, sơ tán, khắc phục hậu quả.

UBND xã Đồng Tâm triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng – an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

Đây là cuộc diễn tập huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị cấp xã; vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự phối hợp với công an, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả tình hình an ninh – quốc phòng ngay tại cơ sở; chuẩn bị lực lượng phối hợp hoạt động giữ vững địa bàn cấp xã trong khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra. 

Tình huống lực lượng vũ trang của ta đối phó với quân địch  giáp lá cà ở cự ly gần

Cuộc diễn tập tại xã Đồng tâm đã diễn ra theo đúng quy trình huấn luyện; thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống, chiến thuật của lực lượng vũ trang xã; Phần xử lý thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đã đưa ra tình huống giả định gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Trên cơ sở tình huống giả định, Ban chỉ đạo diễn tập xã đã chỉ đạo các bộ phận tham gia diễn tập tiến hành vận hành cơ chế đảm bảo đúng trình tự, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Huyện đề ra.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, Chính quyền, vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng – an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban CHQS, Công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của các lực lượng. Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập chiến đấu năm 2023

Ngay sau buổi diễn tập thực binh, Lãnh đạo UBND xã Đồng Tâm đã động viên và tặng quà các lực lượng diễn tập thực binh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023. 

Thu An – Hữu Khánh