hoạt động huyện hoạt động huyện

Xã Tuy Lai diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023
Ngày đăng 02/08/2023 | 18:12  | View count: 573

Sáng 2-8, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu xã Tuy Lai trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Về dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư Huyện uỷ; đ/c Lê Chí Hòa, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an Huyện; Bí thư, Chủ tịch 6 xã tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2023. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập Huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, trưởng các ngành, đoàn thể, các ông bà đại biểu HĐND xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các lực lượng tham gia diễn tập trên địa bàn xã Tuy Lai.

Các đại biểu dự chỉ đạo và tham gia buổi Diễn tập 

Phát biểu khai mạc diễn tập, đ/c Nguyễn Văn Phòng, Bí thư Đảng uỷ xã Tuy Lai nhấn mạnh: “Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tuy Lai cơ bản được ổn định và giữ vững. Kinh tế tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Cơ sở vật chất kỹ thuật, công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa được tăng cường. Đảng bộ và nhân dân trong xã đang tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã đạt được một số kết quả khá quan trọng, nhiệm vụ củng cố Quốc phòng - An ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đảng ủy xã Tuy Lai xác định công tác diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ huyện Mỹ Đức năm 2023, là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương. Thông qua diễn tập tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án chiến đấu của xã, các kế hoạch bảo đảm của địa phương. Đồng thời để kiểm tra, đánh giá trình độ SSCĐ của LLVT trong tác chiến phòng thủ và khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế quốc dân trong khu vực phòng thủ, thông qua diễn tập sẽ được củng cố hoàn thiện thể trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và các nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Diễn tập chiến đấu xã Tuy Lai trong khu vực phòng thủ huyện Mỹ Đức gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung mở rộng lực lượng dân quân ở trạng thái SSCĐ cao, thực hiện nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an xã xử trí tình huống tập trung đông người khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản và chống người thi hành công vụ tại trụ sở UBND xã. Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện đúng trên cương vị, chức trách được giao, động tác của từng vai diễn thể hiện tương đối rõ nét. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã chủ trì điều hành các hội nghị theo đúng nội dung, trình tự các bước tiến hành, gợi ý thảo luận sát tình hình thực tế, kết luận ngắn gọn, rõ ràng. Các ý kiến tham gia phát biểu mạch lạc, liên hệ sát thực tế gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp.

Cuộc diễn tập nhằm cụ thể hoá quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng; hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể địa phương về công tác quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của LLVT địa phương; kiểm tra, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu trong khu vực phòng thủ, kết hợp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng- an ninh trong tình hình mới. Nâng cao tình thần cảnh giác cách mạng của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, xử trí kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra./.

Nguyễn Quyền