hoạt động huyện

Hợp tác xã Nông nghiệp An Mỹ đón Huân chương Lao động hạng ba
Ngày đăng 13/05/2023 | 15:06  | View count: 146

Trong 2 ngày 10 và 11/ 5/ 2023, Hợp tác xã nông nghiệp An Mỹ đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Về dự có ông Đỗ Huy Chiến - Chủ tịch liên minh HTX thành phố Hà Nội; ông Trần Quốc Sinh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức, các ông bà là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Mỹ. 

Lãnh đạo huyện và phòng Kinh tế chúc mừng HTX NN An Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Trong nhiệm kỳ qua, HTX NN An Mỹ luôn bám sát sự chỉ đạo của UBND Huyện, các ngành chuyên môn nông nghiệp của Huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Chính quyền địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp, tăng cường chuyển giao và tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, duy trì sản xuất lúa bằng hình thức gieo thẳng, tích cực thực hiện các chương trình khuyến nông, nỗ lực liên kết với các doanh nghiệp để phát triển sản xuất. Với  tinh thần đoàn kết, cùng với sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của cán bộ và thành viên HTX trong sản xuất, năng suất lúa hàng năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, năng suất lúa đạt bình quân 12,53 tấn/ha, trong đó năm 2022 đạt năng suất cao nhất là 12,92/tấn / ha/ năm. HTX duy trì tốt mô hình trồng cây khoai tây trên đất hai lúa vụ đông – xuân; duy trì  ổn định những diện tích chuyển đổi thực hiện mô hình lúa-cá và chăn nuôi từ năm 2003 là 17,5 ha. Các hộ nông dân đã tích cực đầu tư cải tạo ao nuôi cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và duy trì hiệu quả Mô hình chăn nuôi tập trung tại xứ đồng bài láng gồm  07 chuồng nuôi lợn với diện tích 5 ha. Những năm qua, HTX NN An Mỹ luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện trong việc ứng dụng tiến bộ KHKT, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, phát triển hoạt động dịch vụ; thực hiện quy tụ ruộng đất, liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển nông nghiệp ở địa phương. Cụ thể, những năm qua, HTX NN đã  liên kết với HTX TM & DV CNC Khang Thịnh cung ứng giống và thu mua sản lượng khoai tây vụ đông xuân; liên kết với Công ty Tuệ Linh sản xuất cây dược liệu cà gai leo tại tại xứ đồng Đạc của thôn Tảo Khê với diện tích 8,66ha; liên kết với HTX Hợp Thành với mô hình luân canh sản xuất cây rau mầu 3,9ha tại sứ đồng Hấu - thôn Đoan Nữ; đặc biệt, Vụ xuân năm 2023, HTXNN An Mỹ đã chỉ đạo đạo thành công việc chuyển 100 % diện tích cấy lúa từ gieo sạ sang phương thức cấy lúa truyền thống và thí điểm mô hình mạ khay – máy cấy tại một số diện tích. Các khâu dịch vụ được chỉ đạo thực hiện tốt, tạo thuận lợi cho nông dân sản xuất nông nghiệp; thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, doanh số dịch vụ được tăng trưởng qua các năm, bình quân trong nhiệm kỳ HTX đã cung ứng dịch vụ đạt doanh số 16 tỷ đồng/năm và có lãi dịch vụ trên 317 triệu đồng/năm. Các hộ nông dân và thành viên trong HTX luôn thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ cho HTX, cơ bản không có hộ nông dân nợ dịch vụ. về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm, đầu tư nâng cấp, sửa chữa trạm bơm, nạo vét kênh mương…Hoạt động của HTX được duy trì hiệu quả theo luật HTX năm 2012. Cùng với hoạt động sản xuất, HTX NN an Mỹ còn duy trì hiệu quả mô hình quản lý điện dân sinh, đảm bảo điện áp cung cấp cho các hộ sử dụng điện trên địa bàn xã.

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HTX NN An Mỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Từ những kết quả trên, nhiệm kỳ  2017 – 2023, HTX An Mỹ đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3, giai đoạn 2016 – 2021; Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 và tặng  02 bằng khen; UBND Thành Phố Hà Nội tặng  01 bằng khen; Liên minh HTX TP Hà Nội tặng 01 bằng khen và 01 giấy khen.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Hợp tác xã Nông nghiệp An Mỹ nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn tất các nội dung bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu giám đốc và ban kiểm soát và 100% các thành viên hợp tác xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ông Nguyễn Hữu Hoàng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp An Mỹ, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Lãnh đạo thành phố, huyện và xã An Mỹ chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhân dịp này, Liên minh HTX thành phố Hà Nội đã về trao Huân chương Lao động hạng 3 cho HTX NN An Mỹ và UBND xã cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế HTX khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Thu An - Văn Mạnh