hoạt động huyện

Đẩy nhanh tiến độ cấy lúa vụ Mùa năm 2018
Ngày đăng 25/06/2018 | 08:34  | View count: 662

Hiện nay, bà con nông dân tại huyện Mỹ Đức đang tích cực ra đồng cấy 7.336,8 ha diện tích lúa vụ Mùa năm 2018, đảm bảo hoàn thành cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Để đảm bảo cấy lúa trong khung lịch thời vụ tốt nhất và hoàn thành xong cấy lúa mùa trước 30/6/2018, phòng Kinh tế huyện chỉ đạo các Hợp tác xã nông nghiệp trong toàn Huyện khẩn trương huy động nhân lực, vật lực tiến hành gieo cấy lúa mùa đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đã đề ra.Theo Kế hoạch, vụ Mùa năm nay, toàn huyện cấy 7.336,8 ha. Trong đó, lúa thuần mới (thiên ưu 8, kim cương 111) là 3.088 ha, chiếm 42,1%, lúa khang dân 1.871,5 ha, chiếm 25,5 %; Lúa chất lượng 922,6 ha, chiếm 12,6 %, còn lại là lúa Lai, lúa nếp và các giống khác. 

Nhờ có sự chủ động trong điều hành sản xuất nên việc bừa cấy và điều tiết nước phục vụ sản đảm bảo. Tiến độ gieo cấy lúa mùa được đẩy nhanh. Đến ngày 22/6/2018, các HTXNN hoàn thành bừa lần 1 đạt 100% , bừa cấy lần 2 đạt 54,05 %. Toàn huyện đã gieo cấy được 2.206,5 ha, đạt 30,07% tổng diện tích lúa mùa của Huyện.

Các xã ra quân cấy lúa Mùa sớm là Xuy Xá (17/6), Mỹ Thành, Hùng Tiến, Hồng Sơn ra quân từ ngày 18/6; An Tiến, Hợp Tiến, Bột Xuyên ra quân từ ngày 19/6; còn lại các xã khác bắt đầu ra quân cấy lúa Mùa từ ngày 21-25/6. Mỹ Đức phấn đấu hoàn thành cấy lúa Mùa trước ngày 30/6/2018.

Với những biện pháp chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, vụ Mùa năm 2018, huyện Mỹ Đức quyết tâm giành một vụ Mùa thắng lợi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Thu An