hoạt động huyện

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Tâm duy trì thực hiện vệ sinh môi trường
Ngày đăng 09/04/2018 | 01:20  | View count: 311

Sáng ngày 08/4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tâm tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện cùng cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đồng Tâm đã tiến hành quét dọn, thu gom rác thải vệ sinh môi trường các tuyến đường trên địa bàn xã và thu gom rác thải trên đồng ruộng. Thông qua hoạt động góp phần tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đồng Tâm gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì thực hiện bảo vệ, giữ gìn môi trường, vận động gia đình, người thân và người dân thường xuyên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"… Đồng thời, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, để cùng tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Quyền