hoạt động huyện

Đốc Tín trao huy hiệu tuổi Đảng năm 2017 và Triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 23/01/2018 | 02:44  | View count: 288

Ngày 23/01/2018, Đảng bộ xã Đốc Tín đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, Huyện ủy viên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn xã Đốc Tín.

Tại Hội nghị, Đảng bộ xã Đốc Tín đã tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên có từ 40 đến 50 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã có đóng góp nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao. qua đó để các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đảng viên gương mẫu dìu dắt thế hệ trẻ để cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đại diện cho các Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Kiện, được tặng huy hiệu 45 tuổi Đảng đã phát biểu cảm tưởng với lòng vinh dự và tự hào, đồng thời khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện ý chí của người Đảng viên để xứng đáng với danh hiệu đã được Đảng trao tặng.

Đ/c Nguyễn Tiến khánh, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã trao huy hiệu tuổi Đảng cho các Đảng viên

Sau lễ trao tặng, tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên xã Đốc Tín được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, Huyện ủy viên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Văn Vỹ, Huyện ủy viên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Huyện truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 6  tại Hội nghị

Đây là những Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành, là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên của xã Đốc Tín nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết. Từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị TW 6 đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./

Văn Mạnh