hoạt động huyện

Mặt trận Tổ quốc thị trấn Đại Nghĩa tổng kết hoạt động năm 2017
Ngày đăng 25/12/2017 | 09:47  | View count: 853

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017; sáng ngày 22/12, Ủy ban MTTQ thị trấn Đại Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Thị trấn và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động và các chương trình công tác trọng tâm. Công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trọng; tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các CVĐ như: “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt trận xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Vận động Nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công để làm các công trình phúc lợi xã hội và đoàn kết xây dựng gia đình, KDC có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, xây dựng cảnh quang môi trương xanh - sạch - đẹp. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc Thị trấn tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, Qũy “Đền ơn đấp nghĩa”, Qũy bảo trợ trẻ được 63.535.000đ; Cùng với đó, còn phối hợp với UBND Thị trấn tiếp nhận và trao tặng 06 con bò cho 06 hộ nghèo.Tiếp nhận 2 nhà đại đoàn kết do nguồn kinh phí Thành phố, Huyện với tổng trị giá 80.000.000đ. Ngoài ra, Mật trận Tổ quốc Thị trấn còn tiếp nhận 223 suất quà của Chủ tịch nước, Thành phố và địa phương với tổng trị giá trên 400 triệu đồng, mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đến 1.000.000đ để trao tặng cho gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết nguyên đán và ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Chủ tịch UBMTTQ Thị trấn trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân năm 2017

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc đã kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đến lãnh đạo, chính quyền các cấp. Mặt trận thị trấn Đại Nghĩa còn thực hiện tốt các chương trình phối hợp với chính quyền và các ban, ngành liên quan như: Vận động thanh niên lên đường làm NVQS, vận động xây dựng và nhân rộng mô hình “KDC không có người sinh con thứ 03 trở lên”, Đặc biệt, MTTQ Thị trấn đã làm tốt các tác tuyên truyền nhân dân ký cam kết tự tháo dỡ liều quán trên tuyến đường 419 và 424, nhờ đó đã có 78/97 các hộ đã tự giác tháo dỡ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ , tạo nên cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp.

Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Thị trấn cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, các cuộc vận động nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào, các CVĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Mặt trận trong các phong trào.

Nhân dịp này, Mặt trận tổ quốc  thị trấn Đại Nghĩa đã tặng 1 kỷ niệm chương và  biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào Mặt trận Tổ quốc năm 2017.

Văn Mạnh