HOẠT ĐỘNG HĐND HOẠT ĐỘNG HĐND

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 08/04/2024 | 18:20  | View count: 428

Chiều ngày 8/4, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề để thông qua đề án sáp nhập địa giới hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2026 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Chí Hòa, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các ông, bà là đại biểu HĐND huyện khoá XX, lãnh đạo một số các cơ quan liên quan.

Tại kỳ họp, đại diện UBND huyện Mỹ Đức đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Mỹ Đức. Theo tờ trình, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện trước khi sắp xếp gồm 22 đơn vị (21 xã, 1 thị trấn); số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập là 20 đơn vị (19 xã, 1 thị trấn); số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp là 2 xã. Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp của huyện gồm: Sáp nhập 2 xã Mỹ Thành và Bột Xuyên thành xã Mỹ Xuyên; sáp nhập hai xã Vạn Kim và Đốc Tín thành xã Vạn Tín. Sau khi nghe tờ trình, trên tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức đã biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Trước đó, UBND huyện Mỹ Đức đã tiến hành triển khai công tác lấy ý kiến cử tri trên địa bàn UBND các xã: Các xã đều hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại các thôn trên địa bàn (đạt 100%), trong đó xã Mỹ Thành có 99,8%; xã Bột xuyên có 99,89%; xã Đốc Tín có 99,38%; xã Vạn Kim có 99,2% số cử tri đồng ý với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. HĐND 4 xã cũng đã họp thảo luận, biểu quyết về việc tán thành chủ trương, kết quả, 100% đại biểu HĐND các xã tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng thảo luận và thông qua các Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn kéo dài vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024; Tờ trình của UBND huyện đề nghị cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 -2025 của huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Triều đã giải trình nội dung các ý kiến của đại biểu.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đinh Thị Thu Hường, nguyên quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã được nghỉ hưu hưởng chế độ theo quy định; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX đối với ông Lê Văn Đoàn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Chí Hòa – UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại Kỳ họp thứ 12, đề nghị UBND huyện, xã và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 của huyện ở các lĩnh vực lớn, UBND huyện cần tập trung rà soát, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh giải ngân, hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, đặc biệt cần tập trung hoàn thành tiến độ đối với các dự án đầu tư công trong năm 2024./.

Thúy Huyền - Nguyễ n Cường