đảng - đoàn thể đảng - đoàn thể

Huyện Mỹ Đức tham dự hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 01/12/2023 | 15:30  | View count: 385

Sáng 1-12, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mỹ Đức có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các tổ chức chính trị, xã hội huyện.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh đã thông tin về các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, Luật được Quốc hội khóa XV ban hành ngày 10-11-2022, có hiệu lực từ ngày 1-7-2023.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, ngày 24-8-2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nổi bật trong Kế hoạch số 173-KH/TU là xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thi hành Luật. Trong đó, Thành ủy đã yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Cán sự đảng UBND chỉ đạo UBND thành phố tổ chức thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng trình HĐND thành phố quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,.… phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua; những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai gắn với thực tiễn ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thực hiện và phát huy dân chủ của nhân dân luôn là yêu cầu nhất quán của Đảng và nội dung này được nhấn mạnh tại các kỳ đại hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh việc thực hiện tốt, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, để triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thành phố. Từ thực tiễn cho thấy, những kết quả mà thành phố đạt được là nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở. Những nơi còn xảy ra những vụ việc phức tạp, kéo dài có xuất phát từ một nguyên nhân quan trọng là triển khai dân chủ ở cơ sở chưa tốt, người dân chưa phát huy được vai trò làm chủ của mình.

Về nhiệm vụ thời gian tới, để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về Luật và các văn bản liên quan để các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện. Trong đó, các cơ quan báo chí của thành phố cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật và ghi nhận thực tế xem việc triển khai Luật ở các địa phương ra sao. Trước mắt, đầu năm 2024 thành phố sẽ triển khai Cuộc thi tìm hiểu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý, thời gian tới thành phố triển khai nhiều chủ trương lớn như: Giải phóng mặt bằng các dự án lớn; cải tạo chung cư cũ; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã… nên việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách hiệu quả, thiết thực có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, các địa phương cần tập trung làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện.

Văn Mạnh