đảng - đoàn thể đảng - đoàn thể

Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ
Ngày đăng 31/10/2023 | 19:57  | View count: 770

Ngày 27/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại các xã Hồng Sơn, Xuy Xá, Đại Hưng, An Tiến và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Tham dự có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Cùng các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Sự, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ đã công bố các Quyết định của BTV huyện uỷ về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 2296-QĐ/HU, ngày 26/10/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quyết định điều động đồng chí Hoàng Quốc Toản, HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hồng Sơn đến nhận công tác tại xã Xuy Xá, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Xuy Xá nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quyết định số 2295-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Trang Thu, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Xuy Xá đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, giới thiệu để Hội Liên hiệp phụ nữ huyện bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quyết định số 2292-QĐ/HU, ngày 26/10/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quyết định điều động đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Hưng đến nhận công tác tại xã An Tiến, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã An Tiến nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu để HĐND xã An Tiến bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã An Tiến, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng ban hành Quyết định số 2293-QĐ/HU Quyết định điều động đồng chí Trần Văn Hoành, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Tiến đến nhận công tác tại xã Đại Hưng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Đại Hưng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trao Quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, luân chuyển, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tin tưởng rằng tại vị trí, cương vị công tác mới, các đồng sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ các xã và Hội LHPN huyện ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động, luân chuyển đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và bày tỏ cảm ơn chân thành sâu sắc đến sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và với cương vị mới, các đồng chí sẽ nỗ lực, cố gắng học tập, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm để tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra./.

Nguyễn Quyền