đảng - đoàn thể đảng - đoàn thể

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Ngày đăng 26/10/2023 | 17:00  | View count: 174

Sáng ngày 26/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Đức phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, cho các đồng chí là Ủy viên UBKT, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị đồng chí Phùng Xuân Dương, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Phan Văn Sự, UVBTV HU, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Hải, UVBTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ; đồng chí Đinh Phúc Bền, UVBTV HU, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ta xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng, giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; đồng thời đưa công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ đi vào nền nếp, có chất lượng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận với đồng chí báo cáo viên. Sau hội nghị tập huấn, tiếp tục nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cấp mình; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, tham nhũng, lãng phí, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Phùng Xuân Dương, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Hà Nội truyền đạt 05 nội dung cơ bản gồm: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;  Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của UBTKTTW về  thực hiện một số điều quan trọng quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 345-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đồng chí Phùng Xuân Dương, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Hà Nội truyền đạt tại hội nghị

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đồng thời giúp cho các đồng chí trong cấp ủy nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Văn Mạnh - Hữu Khánh