đảng - đoàn thể

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 06-CTr/HU của Huyện ủy về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn (2020-2025).
Ngày đăng 14/03/2023 | 14:03  | View count: 135

Chiều ngày 13/03/3023, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06-CTr/HU, ngày 28/12/2020 của Huyện ủy về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn (2020-2025). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng – TUV – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai – phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí UVBTV Huyện ủy, ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/HU của Huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa – UVBTV – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06-CTr/HU, ngày 28/12/2020 của Huyện ủy về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn (2020-2025).

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chương trình 06 của Huyện ủy có tác động tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan đơn vị. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, việc thực hiện QCDC đã trở thành nề nếp, từng bước đi vào chiều sâu. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình từ đó tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện hiện có 157 tổ hòa giải cơ sở với 1.066 hòa giải viên và 698 tuyên truyền viên pháp luật, các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác này tiêu biểu như: xã An Mỹ duy trì hoạt động 4 tổ hòa giải với 36 hòa giải viên, hòa giải thành 9/9 vụ việc; số vụ hoà giải thành: xã Thượng Lâm 4/4 vụ; xã An Phú 2/2 vụ; xã Phù Lưu Tế 13/14 vụ; Vạn Kim 4/4 vụ… Từ năm 2021 đến nay đã có 22/125 thôn, tổ dân phố thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung quy ước theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương. Điển hình trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước như làng Yến Vỹ (xã Hương Sơn). Yến Vỹ là địa phương nơi có lễ hội Chùa Hương kéo dài trong 3 tháng mùa xuân, thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế về tham quan trẩy hội. Ngay từ khi xây dựng hương ước, Ban soạn thảo đã đưa những điều khoản trong việc phục vụ lễ hội vào qui ước của làng một cách cụ thể; tại điều 30 ghi rõ: “Làng ta là làng sở tại, n ơi diễn ra lễ hội chùa Hương nên nhân dân ta có nhiệm vụ phục vụ khách đi lễ Phật và tham quan du lịch. Những người làm dịch vụ phải có thái độ vui vẻ, h òa nhã, giá cả dịch vụ công khai rõ ràng, không tăng giá tùy tiện...”. Trong nhiều năm trở lại đây, hầu hết người dân Yến Vỹ đã thực hiện đúng tinh thần qui ước của làng đề ra.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, các thôn, TDP trên địa bàn huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. 125/125 = 100% các thôn đã bầu cử Trưởng thôn đúng quy định, công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.

Các xã, thị trấn đã tổ chức 47 hội nghị đại biểu nhân dân, trong đó có 46 hội nghị ở xã và 256 hội nghị ở thôn. Với tỷ lệ trên 80 % đại diện hộ gia đình tham dự, hội nghị Đại biểu nhân dân trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành Hội nghị của dân, nơi lắng nghe tiếng nói của nhân dân, tổ chức 38 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã với đại diện nhân dân trên địa bàn. Huyện tổ chức 02 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện với đại diện nhân dân trong huyện với tổng số 316 đại biểu về dự, có 236 ý kiến được tổng hợp trước hội nghị đối thoại và 06 ý kiến trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại biểu dự hội nghị đều được chủ toạ hội nghị trả lời minh bạch, rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính theo “cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng quy trình, thủ tục; Kết quả đã tiếp nhận 836 hồ sơ, đã giải quyết 836 hồ sơ đúng và trước thời hạn, đạt tỷ lệ 100%. Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Báo cáo chỉ số CCHC huyện năm 2020 và hoàn thiện, công bố chỉ số cấp xã, cấp phòng 2020. Kết quả chấm điểm của Thành phố năm 2020, chỉ số CCHC huyện Mỹ Đức tăng vượt bậc, xếp vị trí thứ 7; năm 2021 xếp vị trí thứ 11 trên toàn Thành phố.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để làm rõ những kết quả đã được, chỉ ra những tồn tại hạn chế khi thực hiện chương trình như: Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân trên địa bàn định kỳ hàng năm, Việc thực hiện cải cách hành chính, tiếp dân, đối thoại với nhân dân, Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn….

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – TUV – Bí thư huyện ủy, đánh giá cao những kết quả đã được trong việc thực hiện chương trình 06 của huyện ủy trong thời gian vừa qua, đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt chương trình 06 trong thời gian tới như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong việc xây dựng và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Duy trì thực hiện tốt quy chế tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu tố cáo theo luật định, không để điểm nóng xảy ra. Gắn việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đấu tranh chống các tiêu cực phát sinh.

Định kỳ kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở và tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung các quy chế, qui định của cơ quan đơn vị cho phù hợp với đặc điểm từng loại hình và những văn bản pháp luật quy định đảm bảo công khai dân chủ. Chủ động tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, xoá bỏ các thủ tục phiền hà, gây cản trở cho nhân dân.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong đảng bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong cơ quan, đơn vị, khắc phục bệnh quan liêu, bệnh hình thức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện sơ tổng kết kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm hay, nhân rộng những điển hình.

Văn Mạnh – Hữu Khánh