đảng - đoàn thể

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức
Ngày đăng 20/06/2018 | 10:20  | View count: 238

Sáng ngày 19/6, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên BTV ( Phụ trách huyện Mỹ Đức) - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh huyện Mỹ Đức và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Đức đạt được trong thời gian qua, kinh tế của huyện phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng, 9/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2018 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ được thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, huyện Mỹ Đức đã thực hiện hoàn thành 16/19 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đề ra. Tuy nhiên, kinh tế của huyện vẫn ở  “ tốp”  so với các quận, huyện của Thành phố như thu nhập bình quân, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỉ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp.... Đặc biệt, liên quan đến công tác quản lí đất đai tại một số địa phương. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đề nghị huyện Mỹ Đức cần tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mình trong phát triển kinh tế du lịch dịch vụ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCSĐ, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức rà soát, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng để bố trí sử dụng; tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng NTM, tập trung chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, xử lí các vi phạm trong công tác quản lí, sử dụng đất, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa mới, quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện.

Nguyễn Quyền