đảng - đoàn thể

Hoàn thành 13/19 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Huyện sau nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 30/05/2018 | 07:37  | View count: 314

Sáng 29/5, Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự hội nghị có đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban của Huyện; Lãnh đạo các xã, thị trấn.

Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội bằng việc ban hành 09 Chương trình, 04 Nghị quyết, 33 Chỉ thị, 14 Đề án, 70 Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, bài bản, khoa học; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tiếp tục được nâng lên. Huyện đã hoàn thành 13/19 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá 9,85%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, dự kiến năm 2018 thu nhập bình quân đầu người sẽ là 36 triệu đồng/người/năm, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhiều dự án được đẩy nhanh tốc độ và hoàn thành trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII như dự án đường tỉnh lộ 419, dự án xây dựng Cầu Mỹ Hòa, tuyến xe buýt trợ giá 103 Mỹ Đình - Hương Sơn. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế không ngừng được quan tâm với việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng; Chùa Hương ngày càng được đổi mới và đã công nhận là di tích quốc gia đặc biệt; Kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; An ninh chính trị ổn định, an sinh xã hội được chăm lo….Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, hiện nay huyện còn 3 chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch là tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mới chỉ đạt 49%, tỷ lệ dân số có BHYT chỉ 72% và số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp 42,9%.

Đ/c Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chính vì vậy để khắc phục những tồn tại, hạn chế và hoàn thành mục tiêu thực hiện nghị quyết ĐHĐB huyện lần thứ XXIII đề ra, tại hội nghị đồng chí Bạch Liên Hương -TUV - Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, các cấp, các ngành tổ chức Đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế của huyện theo hướng bền vững.

Lãnh đạo Huyện tặng hoa chia tay đồng chí Lê Xuân Văn về nghỉ hưu theo chế độ và chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo Công an huyện về nhận nhiệm vụ

Tại hội nghị, Lãnh đạo Huyện cũng đã tặng hoa chia tay đồng chí Lê Xuân Văn - nguyên UVBTV - Trưởng Công An Huyện đã nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước, chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Ky - UVBTV, Trưởng Công an huyện và đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Công an Huyện về công tác tại đơn vị.

13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020

Cũng dịp này, Huyện ủy đã khen thưởng cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020.

Thúy Huyền - Hữu Khánh - Nguyễn Cường