đảng - đoàn thể

Hội LHPN huyện Mỹ Đức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng 18/04/2018 | 11:30  | View count: 130

Sáng ngày 18/3/2018, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp với Hội LHPN huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 250 cán bộ ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ huyện và các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, các hòa giải viên được nghe Luật sư, Ths Nguyễn Văn Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội giới thiệu những qui định pháp luật và một số văn bản hướng dẫn về hòa giải ở cơ sở; những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; giới thiệu công văn số 1806/TP – MTTQ  của Sở tư pháp Hà Nội và MTTQ phối hợp hướng dẫn mô hình hòa giải “ 5 tốt “ và tiêu chí đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở; giới thiệu công văn số 1503/BTP- PBGDPL của Bộ tư pháp về hướng dẫn thực hiện các thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở;  các quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo thông tư số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy  định về mức nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự;  Qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án tại nghị định số 326/2016/ NQ- UBTVQH14 của Ban thường vụ Quốc hội; giới thiệu các mẫu biên bản thực hiện hòa giải ở cơ sở; đặc biệt, tại buổi tập huấn này, cán bộ hội cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở như: Kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn; kỹ năng phân tích đánh giá; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, các bước tiến hành hòa giải và nêu ra một số vụ việc hòa giải thành ở cơ sở để cán bộ phụ nữ huyện và các xã tham khảo cách giải quyết sao cho hợp lý, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

L uật sư - Ths Nguyễn Văn Hà, Đoàn Luật sư TP Hà Nội truyền đạt tại Hội nghị

Cũng trong Hội nghị,  cán bộ hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã cùng nhau trao đổi, tìm hiểu các tình huống thường gặp trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đây là dịp để hòa giải viên nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải, từ đó tăng tỷ lệ hòa giải thành, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong  cộng đồng dân cư, góp phần xây dưng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, tiến bộ và hiện đại.

Nguyễn An - Hữu Khánh