đảng - đoàn thể

Huyện đoàn Mỹ Đức ra quân vệ sinh môi trường
Ngày đăng 06/03/2018 | 07:51  | View count: 634

Sáng ngày 03/3, Huyện Đoàn Mỹ Đức đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường khu vực bờ sông Đáy nhằm đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tham gia vệ sinh môi trường có các đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ Mỹ Đức ra quân vệ sinh môi trường

Việc ra quân với mục đích làm cho môi trường, cảnh quan đô thị của huyện Mỹ Đức ngày càng xanh, sạch, đẹp, đồng thời tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức của các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu niên, nhi đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Vận chuyển rác thải vào xe vệ sinh môi trường

Ngay sau lễ phát động, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức cùng các đoàn viên, thanh niên các đoàn cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức phát quang các cây cối, bụi dậm khu vực bờ sông Đáy, bơi thuyền vớt rác trên bề mặt sông Đáy, thu gom rác thải sinh hoạt dưới bờ sông để vận chuyển vào xe vệ sinh môi trường và bóc xóa các quảng cáo rao vặt trái phép.

Đoàn Thanh niên thu gom rác thải tại bờ sông Đáy

Sau lễ ra quân, Huyện đoàn Mỹ Đức chỉ đạo các đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đoàn viên thanh niên vệ sinh môi trường tại địa phương.

Nguyễn Cường