đảng - đoàn thể

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân huyện Mỹ Đức năm 2017
Ngày đăng 29/12/2017 | 04:51  | View count: 964

Sáng ngày 29/12/2017, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại điện nhân dân huyện Mỹ Đức năm 2017. Dự đối thoại có lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn cùng 252 đại biểu đại diện nhân dân trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị đối thoại, 15 đại biểu nhân dân đã đưa ra 35 kiến nghị trực tiếp và 19 phiếu đối thoại, tập trung vào 7 nhóm vấn đề, trong đó 6 vấn đề cần trả lời chất vấn, tập trung vào vấn đề quy hoạch, xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, giao  thông thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới; vấn đề đất đai, môi trường, an sinh xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, văn hoá - xã hội và vấn đề liên quan đến công tác thi hành án, cùng với đó, một số đại biểu đã đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế, tăng cường công tác cải cách hành trình, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Đại biểu đối thoại trực tiếp tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị  cũng như các ý kiến đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của đại biểu nhân dân. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện trả lời đối thoại với đại diện nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện và đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân thực sự là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền. Về những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao nhiệm vụ trực tiếp cho UBND Huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới và có báo cáo kết quả thực hiện để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong toàn huyện. 

Nguyễn An - Nguyễn Cường