đảng - đoàn thể

Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đổi mới, sáng tạo hướng về cơ sở
Ngày đăng 25/12/2017 | 03:45  | View count: 1406

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, LĐLĐ huyện Mỹ Đức cùng với các tổ chức công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống việc làm, thu nhập cơ bản của CNVC NLĐ được đảm bảo với mức thu nhập bình quân đạt 4.350.000đ/người/tháng.

Huyện Mỹ Đức hiện có 145 công đoàn cơ sở với 6.808 CNVCLĐ và 5.625 đoàn viên. Để hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu góp phần giúp người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như chấp hành tốt pháp luật lao động, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong huyện luôn kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống của CNVC-LĐ. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các cấp công đoàn trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động nhằm nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình, trú trọng công tác tuyên truyền cho CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tuyên truyền triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và CNVCLĐ như: Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật BHXH, BHYT … và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “ Năm trật tự văn minh đô thị”, “ Năm kỷ cương hành chính ”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”... Triển khai và thực hiện tốt “Bộ quy tắc ứng xử của CBCC,VC, NLĐ trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện”... Các cấp công đoàn đã động viên CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tin học, ngoại ngữ. Các đơn vị doanh nghiệp tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho CNLĐ, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trong từng loại hình cơ sở, nâng cao năng lực và trình độ, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Vận động các cấp công đoàn tích cực thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện ủng hộ các loại quỹ do các ngành, các cấp phát động đạt 100% KH giao.

Điểm nổi bật trong các phong trào và hoạt động công đoàn đó là việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng tạo được sức lan tỏa lớn với 5.084 lượt CNVCLĐ tham gia học tập. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, đã có 95 tập thể, 155 cá nhân được cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Song song với việc thực hiện công tác tuyên truyền, các cấp công đoàn trong huyện đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng CNVC LĐ, phối hợp với chính quyền đồng cấp tập trung chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động, xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, có 98,24% đơn vị tổ chức, góp phần phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong giám sát thực hiện thoả ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động, ATVSLĐ, bàn và quyết định các biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, công tác, sắp xếp lại lao động và thực hiện các đề án kinh doanh vv. LĐLĐ huyện đã chủ động ký chương trình phối hợp công tác với các cơ quan đơn vị; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, pháp luật lao đông, Luật công đoàn, chính sách BHXH, BHYT, BHLĐ và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chính sách đối với lao động nữ. Kịp thời giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, và người lao động; qua đó đã góp phần củng cố niềm tin giữa NLĐ với chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)”; BHLĐ, phòng chống cháy nổ, phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “ Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN”, đã có 75 lượt CĐCS tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở; tham gia hội thi ATVSV giỏi cấp TP; thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho NLĐ và NSDLĐ về ATVSLĐ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC LĐ và đoàn viên công đoàn luôn được các cấp công đoàn chú trọng. Kịp thời thăm hỏi, động viên tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, nhân dịp các ngày lễ Tết, tháng công nhân, tặng quà cho con em đoàn viên nhân ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu….Phối hợp hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao tặng 275 suất quà cho công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tư vấn khám bệnh miễn phí cho 1.860 lượt CNLĐ, xây sửa 11 nhà mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, quỹ trợ vốn của LĐLĐ Thành phố xét duyệt cho 902 lượt CNVCLĐ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình tổng các nguốn vốn là trên 14,1 tỷ đồng.

Điểm nổi bật, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai, tổ chức, phát động phong trào thi đua theo các khối HCSN, SXKD đã có trên 95% công đoàn cơ sở phát động thi đua đến đoàn viên, CNVCLĐ, tập trung vào các phong trào thi đua " Lao động giỏi", " Lao động sáng tạo", phong trào phấn đấu đạt danh hiệu " Công nhân giỏi", " Sáng kiến sáng tạo", " Người tốt việc tốt", " Xanh sạch đẹp - bảo đảm ATVSLĐ", " Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ ... các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được đông đảo đoàn viên CNVCLĐ hưởng ứng. Thông qua phong trào thi đua đã có 1.715 sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực và áp dụng vào giảng dạy, học tập.

Phong trào thi đua đã động viên khích lệ đội ngũ công nhân lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thực hiện phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn và xây dựng NTM, đô thị văn minh, phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc qua xây dựng NTM, tích cực gương mẫu đi đầu trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kỹ thuật thâm canh, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao thường xuyên được các cấp công đoàn tổ chức sôi nổi, rộng khắp nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khích lệ người lao động tích cực, hăng say trong lao động sản xuất. Đồng thời giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, .góp phần thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa như tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm công đoàn Việt Nam - 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển” dưới hình thức thi viết và sân khấu hóa, thi tìm hiều chế độ chính sách đối với lao động nữ, phối hợp với Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức chương trình hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát. Tổ chức các hội thi, liên hoan tiếng hát CNVCLĐ và tham gia hội thi tiếng hát CNVCLĐ Thành Phố, hội khỏe CNVCLĐ với 1.750 lượt vận động viên tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, đến nay đã có 129/138 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 93,47%. Tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ đã có 125 lượt tập thể và  475 lượt gia đình và cá nhân được UBND, LĐLĐ Huyện tặng giấy khen. Qua đánh giá, phân loại công đoàn cơ sở đến nay có 97,07% công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó 58% vững mạnh xuất sắc. Quan tâm công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ đã giới thiệu 1147 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp 1085 đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam.

       

       

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn các cấp được quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia BCH CĐ các cấp tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ. Các cấp công đoàn đã vận động nữ CNVCLĐ tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu đạt gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể hóa các tiêu chí của phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, ngành, cơ sở để thực hiện phong trào đạt hiệu quả với 79% nữ CNVCLĐ được công nhận đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

5 năm qua đã có 12.135 lượt nữ CNVCLĐ đạt cấp cơ sở; 6.980 lượt cá nhân, 275 lượt tập thể được công nhận, biểu dương, khen thưởng cấp Huyện. Phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã có 12.868 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi các cấp. Có 556 lượt tập thể và 2.573 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3, cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, UBND Thành Phố Hà Nội, Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hà Nội liên tục được Huyện uỷ, UBND Huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn 2018-2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác công đoàn. Các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân trong việc phát động thi đua và đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới.   Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển” , xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Huyện Mỹ Đức giầu đẹp, văn minh, phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới.

Nguyễn Quyền