chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Công điện về việc chủ động ứng phó với siêu bão Mangkhut

Ngày đăng 15/09/2018 | 05:31 PM  | View count: 729
Công điện số 03/CĐ-BCĐ ngày 15/9/2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng phó với siêu bão Mangkhut

Chương trình phát triển du lịch huyện Mỹ Đức giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 12/09/2018 | 04:15 PM  | View count: 3408
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 30/08/2018 | 05:04 PM  | View count: 430
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 30/08/2018 | 10:38 AM  | View count: 416
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Trả lời Báo Hà Nội mới về Dự án Cải tạo nâng cấp đường Thượng Lâm - Tuy lai

Ngày đăng 29/08/2018 | 10:37 AM  | View count: 638
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2018

Ngày đăng 15/08/2018 | 06:02 PM  | View count: 1316
Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2018.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 10/08/2018 | 05:33 PM  | View count: 788
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện

Ngày đăng 09/08/2018 | 10:08 AM  | View count: 685
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 03:39 PM  | View count: 1719
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công điện số: 01/CĐ-BCH hồi 7h30' ngày 18/7/2018

Ngày đăng 18/07/2018 | 09:25 AM  | View count: 737
Công điện số: 01/CĐ-BCH hồi 7h30' ngày 18/7/2018 của Ban chỉ huy PCTT huyện Mỹ Đức

Về việc chấn chỉnh công tác soạn thảo văn bản hành chính

Ngày đăng 12/07/2018 | 08:53 AM  | View count: 1671
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành tốt công tác CCHC năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 03:40 PM  | View count: 324
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kiểm tra hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 05:23 PM  | View count: 359
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Triển khai đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Ngày đăng 03/07/2018 | 03:54 PM  | View count: 506
Nội dung chi tiết xem    tại đây ;   Hướng dẫn, biểu mẫu chi tiết xem   tại đây ;