chỉ đạo điều hành

Mời dự gặp mặt người con Mỹ Đức công tác tại các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội xuân Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 17/02/2017 | 08:31 AM  | View count: 311
Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức buổi gặp mặt những người con Mỹ Đức công tác tại các cơ quan của...

Huyện ủy Mỹ Đức: Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:16 AM  | View count: 53
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảng ủy Cơ quan UBND Huyện: Thực hiện Quy tắc ứng xử trong cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:10 AM  | View count: 76
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hội đồng nhân dân: Kế hoạch giám sát công tác tổ chức và quản lý Lễ hội Chùa Hương năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 04:21 PM  | View count: 230
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch gặp mặt những người con Mỹ Đức đang công tác tại các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2017 | 02:44 PM  | View count: 66
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2017

Ngày đăng 09/02/2017 | 09:51 AM  | View count: 48
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 09/02/2017 | 09:49 AM  | View count: 49
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:51 AM  | View count: 54
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND Huyện ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ

Ngày đăng 07/02/2017 | 11:14 AM  | View count: 48
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 03/02/2017 | 03:13 PM  | View count: 63
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc đảm bảo ANTT và báo cáo danh sách cán bộ trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 18/01/2017 | 09:22 AM  | View count: 62
Ngày 17/01/2017, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 84/UBND-VP về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đảm bảo ANTT và báo cáo danh sách cán bộ trực trong dịp Tết Nguyên đán...

Thông báo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/01/2017 | 04:51 PM  | View count: 73
Ngày 13/01/2017, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về việc thông báo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mỹ Đức

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 30/12/2016 | 03:59 PM  | View count: 282
Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 30/12/2016 | 10:48 AM  | View count: 66
Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Huyện

Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng chống chữa cháy rừng

Ngày đăng 30/12/2016 | 10:35 AM  | View count: 48
Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng chống chữa cháy rừng

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 28/12/2016 | 10:51 AM  | View count: 66
Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 20/12/2016 | 08:16 AM  | View count: 918
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2017

Ngày đăng 14/12/2016 | 04:15 PM  | View count: 72
Kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2017

Kế hoạch kiểm tra việc quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 13/12/2016 | 04:14 PM  | View count: 74
Kế hoạch kiểm tra việc quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện Mỹ Đức