chỉ đạo điều hành

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 12/04/2017 | 10:06 AM  | View count: 41
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thành lập Tổ CNTT lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân

Ngày đăng 29/03/2017 | 04:33 PM  | View count: 66
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy

Ngày đăng 28/03/2017 | 08:01 PM  | View count: 85
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân

Ngày đăng 28/03/2017 | 02:06 PM  | View count: 60
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Ngày đăng 28/03/2017 | 08:15 AM  | View count: 53
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả giám sát việc giao chỉ tiêu KT-XH năm 2017 các xã, thị trấn

Ngày đăng 27/03/2017 | 09:42 AM  | View count: 54
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 24/03/2017 | 02:50 PM  | View count: 66
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chấn chỉnh công tác đăng ký hộ tịch tại UBND xã, thị trấn

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:56 AM  | View count: 62
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Ngày đăng 23/03/2017 | 03:19 PM  | View count: 59
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị UBND Huyện mở rộng tháng 02/2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:18 AM  | View count: 57
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện tháo dỡ panô cũ, rách và thay thế khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan

Ngày đăng 21/03/2017 | 11:08 AM  | View count: 128
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc truy cập thông tin và tăng cường cung cấp tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:43 AM  | View count: 94
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền năm Kỷ cương hành chính 2017

Ngày đăng 14/03/2017 | 09:24 AM  | View count: 90
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:49 PM  | View count: 62
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:45 PM  | View count: 156
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:43 PM  | View count: 106
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảng ủy Cơ quan UBND Huyện: Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017

Ngày đăng 22/02/2017 | 08:55 AM  | View count: 70
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày đăng 21/02/2017 | 10:11 AM  | View count: 115
Nội dung chi tiết xem tại đây