chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 03/06/2019 | 05:01 PM  | View count: 700
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 23/05/2019 | 05:31 PM  | View count: 789
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 12:00 PM  | View count: 778
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:50 PM  | View count: 3725
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tăng cường chấn chỉnh việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện

Ngày đăng 12/04/2019 | 10:44 AM  | View count: 1093
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Quyết định ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Huyện

Ngày đăng 09/04/2019 | 05:05 PM  | View count: 741
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 11:06 AM  | View count: 5371
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 28/02/2019 | 04:13 PM  | View count: 7716
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ của các xã, thị trấn

Ngày đăng 08/03/2019 | 10:24 AM  | View count: 2564
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 05/03/2019 | 05:21 PM  | View count: 7380
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 04:40 PM  | View count: 2403
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện

Ngày đăng 27/02/2019 | 05:36 PM  | View count: 664
Nội dung chi tiết xem       tại đây