chỉ đạo điều hành

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:11 PM  | View count: 25
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả giám sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội Chùa Hương năm 2017

Ngày đăng 24/04/2017 | 09:17 AM  | View count: 111
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2017

Ngày đăng 20/04/2017 | 07:45 AM  | View count: 24
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2017

Ngày đăng 17/04/2017 | 11:16 AM  | View count: 29
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị UBND Huyện quý I/2017

Ngày đăng 14/04/2017 | 11:19 AM  | View count: 79
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 08:06 AM  | View count: 72
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 12/04/2017 | 10:06 AM  | View count: 39
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thành lập Tổ CNTT lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân

Ngày đăng 29/03/2017 | 04:33 PM  | View count: 64
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy

Ngày đăng 28/03/2017 | 08:01 PM  | View count: 84
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân

Ngày đăng 28/03/2017 | 02:06 PM  | View count: 58
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Ngày đăng 28/03/2017 | 08:15 AM  | View count: 52
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả giám sát việc giao chỉ tiêu KT-XH năm 2017 các xã, thị trấn

Ngày đăng 27/03/2017 | 09:42 AM  | View count: 52
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 24/03/2017 | 02:50 PM  | View count: 65
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chấn chỉnh công tác đăng ký hộ tịch tại UBND xã, thị trấn

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:56 AM  | View count: 62
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Ngày đăng 23/03/2017 | 03:19 PM  | View count: 59
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị UBND Huyện mở rộng tháng 02/2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:18 AM  | View count: 56
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện tháo dỡ panô cũ, rách và thay thế khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan

Ngày đăng 21/03/2017 | 11:08 AM  | View count: 127
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc truy cập thông tin và tăng cường cung cấp tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:43 AM  | View count: 79
Nội dung chi tiết xem tại đây