chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước và phát triển Du lịch huyện Mỹ Đức năm 2020

Ngày đăng 19/02/2020 | 09:42 AM  | View count: 377
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 11/02/2020 | 03:06 PM  | View count: 856
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:20 PM  | View count: 132
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo lịch kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp và Công thương

Ngày đăng 10/02/2020 | 11:15 AM  | View count: 370
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 10/02/2020 | 09:44 AM  | View count: 293
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:14 PM  | View count: 220
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Mỹ Đức năm 2020

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:03 PM  | View count: 554
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2020

Ngày đăng 07/01/2020 | 03:33 PM  | View count: 933
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc Quân đội tổ chức xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:19 AM  | View count: 252
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2020

Ngày đăng 26/12/2019 | 04:54 PM  | View count: 389
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020)

Ngày đăng 11/12/2019 | 03:37 PM  | View count: 378
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục phát triển phía Bắc huyện

Ngày đăng 09/10/2019 | 04:46 PM  | View count: 912
Nội dung chi tiết xem     tại đây