chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Công điện khẩn về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/05/2021 | 07:30 AM  | View count: 284
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Niêm yết các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 20/05/2021 | 03:30 PM  | View count: 191
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/05/2021 | 08:00 PM  | View count: 202
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 10/05/2021 | 03:26 PM  | View count: 266
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện sau ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 222
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:30 PM  | View count: 349
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 11:03 AM  | View count: 438
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/03/2021 | 08:57 AM  | View count: 1282
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/02/2021 | 04:19 PM  | View count: 390
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:22 AM  | View count: 202
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 26/02/2021 | 11:19 AM  | View count: 294
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công khai trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vạn Kim

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:41 AM  | View count: 176
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 08:23 AM  | View count: 210
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 11:11 AM  | View count: 745
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/02/2021 | 04:57 PM  | View count: 331
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Quản lý và Tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 09:57 AM  | View count: 341
Nội dung chi tiết xem   tại đây