chỉ đạo điều hành

Về việc chấn chỉnh công tác soạn thảo văn bản hành chính

Ngày đăng 12/07/2018 | 08:53 AM  | View count: 156
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành tốt công tác CCHC năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 03:40 PM  | View count: 68
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kiểm tra hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 05:23 PM  | View count: 103
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Triển khai đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Ngày đăng 03/07/2018 | 03:54 PM  | View count: 263
Nội dung chi tiết xem    tại đây ;   Hướng dẫn, biểu mẫu chi tiết xem   tại đây ; 

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 08/06/2018 | 04:50 PM  | View count: 256
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 07/06/2018 | 02:50 PM  | View count: 180
Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện tính đến tháng 6 năm 2018.

Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:16 PM  | View count: 102
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 28/05/2018 | 09:19 AM  | View count: 79
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 23/05/2018 | 02:57 PM  | View count: 157
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:55 PM  | View count: 104
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo thu hồi đất tại các xã: Mỹ Thành, Đại Hưng, Hương Sơn, An Tiến, Hợp Thanh.

Ngày đăng 19/04/2018 | 04:04 PM  | View count: 135
Nội dung chi tiết xem            tại đây

Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 13/04/2018 | 09:23 AM  | View count: 164
Nội dung chi tiết xem          tại đây

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 12/04/2018 | 02:39 PM  | View count: 107
Nội dung chi tiết xem        tại đây