chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Thông báo phân công thành viên Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 13/02/2016 | 07:19 AM  | View count: 2266
Chi tiết xem tại đây

Quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 11/01/2016 | 04:03 PM  | View count: 612
Chi tiết xem tại đây

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở các xã: Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Hợp Thanh, An Phú, Phùng Xá, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/12/2015 | 11:58 AM  | View count: 1395
HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 6603/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở tại các xã: Xuy...

Lịch gieo cấy vụ xuân năm 2016 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:47 AM  | View count: 1182
Chi tiết xem tại đây

Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2016 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:50 AM  | View count: 915
Chi tiết xem tại đây

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ

Ngày đăng 07/01/2016 | 02:09 PM  | View count: 1978
Chi tiết xem tại đây