chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Thông báo kết quả giám sát việc giao chỉ tiêu KT-XH năm 2017 các xã, thị trấn

Ngày đăng 27/03/2017 | 09:42 AM  | View count: 187
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 24/03/2017 | 02:50 PM  | View count: 205
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chấn chỉnh công tác đăng ký hộ tịch tại UBND xã, thị trấn

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:56 AM  | View count: 543
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Ngày đăng 23/03/2017 | 03:19 PM  | View count: 193
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị UBND Huyện mở rộng tháng 02/2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:18 AM  | View count: 186
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện tháo dỡ panô cũ, rách và thay thế khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan

Ngày đăng 21/03/2017 | 11:08 AM  | View count: 292
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc truy cập thông tin và tăng cường cung cấp tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:43 AM  | View count: 1180
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền năm Kỷ cương hành chính 2017

Ngày đăng 14/03/2017 | 09:24 AM  | View count: 316
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:49 PM  | View count: 224
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:45 PM  | View count: 391
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:43 PM  | View count: 304
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảng ủy Cơ quan UBND Huyện: Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017

Ngày đăng 22/02/2017 | 08:55 AM  | View count: 209
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày đăng 21/02/2017 | 10:11 AM  | View count: 394
Nội dung chi tiết xem tại đây

Mời dự gặp mặt người con Mỹ Đức công tác tại các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội xuân Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 17/02/2017 | 08:31 AM  | View count: 865
Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức buổi gặp mặt những người con Mỹ Đức công tác tại các cơ quan của...

Huyện ủy Mỹ Đức: Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:16 AM  | View count: 208
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảng ủy Cơ quan UBND Huyện: Thực hiện Quy tắc ứng xử trong cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:10 AM  | View count: 286
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hội đồng nhân dân: Kế hoạch giám sát công tác tổ chức và quản lý Lễ hội Chùa Hương năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 04:21 PM  | View count: 498
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch gặp mặt những người con Mỹ Đức đang công tác tại các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2017 | 02:44 PM  | View count: 196
Nội dung chi tiết xem tại đây