chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke

Ngày đăng 11/08/2017 | 09:23 AM  | View count: 202
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 28/07/2017 | 03:43 PM  | View count: 215
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 04/07/2017 | 08:15 AM  | View count: 185
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc đảm bảo trật tự ATGT trong kỳ thi vào lớp 10, THPT Quốc gia năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:47 AM  | View count: 177
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:45 AM  | View count: 188
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban cụm ngày 01/6/2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:41 AM  | View count: 173
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 31/05/2017 | 04:45 PM  | View count: 671
Nội dung chi tiết xem tại đây

Triển khai thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 03:49 PM  | View count: 200
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 07:26 AM  | View count: 212
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban UBND Huyện tháng 4/2017

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:46 AM  | View count: 196
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động quảng cáo, thực hiện biển hiệu trong mùa mưa bão

Ngày đăng 16/05/2017 | 10:52 AM  | View count: 167
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trong mùa mưa bão trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 15/05/2017 | 04:08 PM  | View count: 157
Nội dugn chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 12/05/2017 | 10:46 AM  | View count: 159
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch xây dựng xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 05:06 PM  | View count: 186
Nội dung chi tiết xem tại đây