chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2016

Ngày đăng 19/02/2016 | 10:11 AM  | View count: 1218
Chi tiết xem tại đây

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 19/02/2016 | 10:05 AM  | View count: 583
Chi tiết xem tại đây

Thông báo phân công thành viên Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 13/02/2016 | 07:19 AM  | View count: 1593
Chi tiết xem tại đây

Quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 11/01/2016 | 04:03 PM  | View count: 396
Chi tiết xem tại đây

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở các xã: Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Hợp Thanh, An Phú, Phùng Xá, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/12/2015 | 11:58 AM  | View count: 1011
HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 6603/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở tại các xã: Xuy...

Lịch gieo cấy vụ xuân năm 2016 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:47 AM  | View count: 1018
Chi tiết xem tại đây

Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2016 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:50 AM  | View count: 689
Chi tiết xem tại đây

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ

Ngày đăng 07/01/2016 | 02:09 PM  | View count: 1339
Chi tiết xem tại đây