chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 14/06/2018 | 05:12 PM  | View count: 1045
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 08/06/2018 | 04:50 PM  | View count: 570
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 07/06/2018 | 02:50 PM  | View count: 651
Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện tính đến tháng 6 năm 2018.

Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:16 PM  | View count: 326
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 28/05/2018 | 09:19 AM  | View count: 345
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 23/05/2018 | 02:57 PM  | View count: 795
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:55 PM  | View count: 345
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo thu hồi đất tại các xã: Mỹ Thành, Đại Hưng, Hương Sơn, An Tiến, Hợp Thanh.

Ngày đăng 19/04/2018 | 04:04 PM  | View count: 429
Nội dung chi tiết xem            tại đây

Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 13/04/2018 | 09:23 AM  | View count: 466
Nội dung chi tiết xem          tại đây

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 12/04/2018 | 02:39 PM  | View count: 350
Nội dung chi tiết xem        tại đây

Quản lý nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Ngày đăng 11/04/2018 | 08:42 AM  | View count: 309
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:08 PM  | View count: 264
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch công tác tuần 12 từ ngày 26 đến 31/3/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 09:22 AM  | View count: 284
  Thứ/ ngày Thời gian           Nội dung ...

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 23/03/2018 | 08:22 AM  | View count: 322
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thư Cảm ơn

Ngày đăng 22/03/2018 | 02:13 PM  | View count: 691
Ngày 18 tháng 3 năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức gặp mặt những người con Mỹ Đức đang công tác tại các cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội và các Doanh nghiệp nhân...