chỉ đạo điều hành

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2018, công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; công tác phòng cháy chữa cháy rừng
Ngày đăng 28/12/2017 | 09:35  | View count: 77

Nội dung chi tiết xem  tại đây