thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
2 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
3 Giải thể trường THCS tư thục 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
4 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
5 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
6 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
7 Quy trình đánh giá “Học tập cộng đồng”cấp xã 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
8 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi với cơ sở 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
9 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
10 Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
11 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
12 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
13 Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
14 Cấp phép hoạt động trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
15 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
16 Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
17 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
18 Chuyển đổi chủ trường mầm non tư thục 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
19 Công nhận Hiệu trưởng trường mầm non tư thục 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo
20 Chuyển đổi địa điểm của trường Mầm non tư thục 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Giáo dục đào tạo