HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức tổ chức Phiên giải trình về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 21/09/2023 | 16:30

Sáng 21-9, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức tổ chức Phiên giải trình về công tác duy trì vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện.

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, đồng chí Lê Chí Hoà, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Việc tổ chức phiên giải trình công tác duy trì vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giải trình của HĐND huyện, tăng cường niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với hoạt động của cơ quan dân cử, qua đó đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và làm rõ ưu điểm, tồn tại, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất biện pháp để khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển xử lí rác thải trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, công tác duy vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. Huyện đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân về công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, góp phần đảm bảo môi trường sống xanh – sạch – đẹp cho người dân. Từ đầu năm 2021 đến nay,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về quản lý nhà nước, đầu tư xây dựng đối với công tác bảo vệ môi trường, nhất là đã ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; Đề án bảo vệ môi trường theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Sở TN&MT Hà Nội.

Từ năm 2021 đến nay, công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội đã triển khai gói thầu duy trì thực hiện công tác vận chuyển 17.800 tấn, 76 tấn/ngày, đạt 95% khối lượng rác thải sinh hoạt đi xử lý tại các khu xử lý tập trung của Thành phố theo quy định. Đồng thời đơn vị nhà thầu cũng đã duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp thủ công. Vì vậy nhiều điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã được xử lý, ngăn chặn không để phát sinh những điểm đen về môi trường. Diện mạo môi trường đã phong quang, sạch đẹp hơn. Đặc biệt, người dân đã có ý thức tự giác chung tay hưởng ứng bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đáng ghi nhận, công tác đảm bảo VSMT,  thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND Huyện yêu cầu giải trình, làm rõ những vấn đề tồn tại, thiếu sót liên quan vấn đề thu gom, vận chuyển xử lí rác thải như nhân lực, phương tiện cơ giới đảm bảo VSMT, vận chuyển rác thải đi xử lí, khối lượng tồn đọng rác thải chưa vận chuyển dủ khối lượng theo kế hoạch gói thầu, rác thải tràn ra đường, bãi tập kết trung chuyển rác thải, công tác thu gom làm rơi vãi rác thải,  không đảm bảo ATGT, gây mất mỹ quan đô thị; trách nhiệm Phòng Tài nguyên môi trường, Ban quản lí dự án huyện trong việc tham mưu các giải pháp khắc phục tình trạng trên, công tác tuyên truyền, phối hợp thu giá dịch vụ VSMT đối với cá nhân, hộ kinh doanh, cơ quan, tổ chức, phân tích nguyên nhân, biện pháp,  giải pháp thu giá VSMT đạt thấp…

Trên cơ sở các nội dung các đại biểu HĐND Huyện nêu, lãnh các phòng, ban ngành chức năng có liên quan của Huyện; các xã, thị trấn; lãnh đạo Công ty TNHH môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Mỹ Đức đã tham gia giải trình làm rõ thêm các nội dung Thường trực và đại biểu HĐND quan tâm.

Tại phiên giải trình, Phó Bí thư TT huyện uỷ Đỗ Trung Hai và Phó Chủ tịch TT UBND huyện Đặng Văn Cảnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lí nhà nước,  kiểm tra, giám sát,  xử lý hành vi vi phạm VSMT, đặc biệt xử lí hành vi đốt rác thải, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì thu gom, phân loại xử lý rác thải. Đ/c đề nghị Công ty TNHH môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Mỹ Đức có giải pháp tăng tần xuất xử lí, vận chuyển rác thải tồn đọng ở các bãi trung chuyển, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác thu giá VSMT, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ công nhân thu gom, vận chuyển rác thải. Đ/c Đỗ Trung Hai, PBT TT Huyện ủy đề nghị tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với đơn vị nhà thầu. UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò , trách nhiệm cùng phối hợp, chia sẻ với công ty môi trường đô thị Hà Nội  để duy trì, đảm bảo công tác VSMT xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện.

Qua ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch HĐND Huyện Lê Chí Hoà đánh giá cao UBND Huyện, Ban Quản lí dự án; Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã có báo cáo giải trình và tham gia giải trình, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Chủ tịch HĐND Huyện nhấn mạnh về sự phối hợp trong tham mưu, giám sát, thẩm định của các phòng chuyên môn thuộc UBND Huyện với các xã, thị trấn; nâng cao công tác thông tin tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải, tiến độ thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường đã nêu tại phiên giải trình; kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm bảo vệ môi trường.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong đó có công tác duy trì vệ sinh môi trường; Đối với Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung công việc theo hợp đồng gói thầu duy trì vệ sinh môi trường; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan việc thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp cùng với chính quyền, Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp./.

Nguyễn Quyền