HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện họp thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 26/05/2023 | 18:36

Ngày 25/5/2023, đồng chí Lê Chí Hòa, UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ trì Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai, UVBTV - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng các đồng chí Trần Quốc Sinh, UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Trang, HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thanh tra huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Dự kiến, kỳ họp thứ 10 HĐND huyện được tổ chức trong 02 ngày, khoảng thời gian từ ngày 11/7/2023 đến ngày 21/7/2023). Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Hòa, Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND huyện đã thống nhất dự kiến thời gian, nội dung của kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thẩm tra các nội dung trình đảm bảo chất lượng và đúng thời gian để kỳ họp đạt kết quả cao nhất; chuẩn bị các tài liệu, đổi mới, nâng cao chất lượng, tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Các Ban HĐND huyện chủ động tiếp cận sớm dự thảo các hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp gắn với khảo sát thực tế để tham gia ngay trong quá trình xây dựng Nghị quyết HĐND huyện nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Huyện nhằm phát huy hiệu quả ngay sau khi Nghị quyết được ban hành. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo theo thời gian quy định và đảm bảo các điều kiện phục vụ Kỳ họp.

BTV Cổng thông tin điện tử Huyện