HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị giao ban chuyên đề về “Nâng cao chất lượng tổ chức Kỳ họp HĐND các cấp huyện Mỹ Đức”
Ngày đăng 10/05/2023 | 10:00

Ngày 09/5/2023, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực HĐND các xã, thị trấn về “Nâng cao chất lượng tổ chức Kỳ họp HĐND các cấp huyện Mỹ Đức”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Chí Hoà, UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí là Ủy viên BTV Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch, PCT HĐND, Trưởng các Ban HĐND các xã, thị trấn.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị có 08 ý kiến tham luận trực tiếp của Đại biểu tham dự, trong đó các tham luận đã tập trung vào 2 nội dung chính đó là: Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp; công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp. Các ý kiến tham luận hầu hết đều bám sát nội dung Kế hoạch số 39/KH-HĐND ngày 10/4/2023 của HĐND huyện. Đã đánh giá kết quả thực tế địa phương đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại; bài học kinh nghiệm, giải pháp và đề xuất kiến nghị.

Đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Lê Chí Hoà, UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lê Chí Hoà, UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận như sau: ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của HĐND các cấp của Huyện từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đã góp phần vào thành công Huyện Nông thôn mới năm 2022, đồng thời đã và đang thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động HĐND các cấp của Huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn: tập trung quan tâm về công tác cán bộ, vai trò quan trọng của Đồng chí Chủ tịch HĐND xã với chức vụ là Bí thư Đảng uỷ và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, đồng chí phó Chủ tịch HĐND chuyên trách, Trưởng các Ban của HĐND xã, thị trấn; Công tác tập huấn; Công tác chuẩn bị kỳ họp; Công tác thẩm tra; Điều hành của Chủ toạ kỳ họp; Ban hành Nghị quyết; sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND  - UBMTTQ các xã, thị trấn trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị giao ban chuyên đề giữa HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn là một trong những hoạt động quan trọng và thường xuyên của HĐND các cấp của Huyện là dịp để Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cũng là dịp để Thường trực HĐND huyện nắm bắt thực trạng để đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền có những giải pháp, biện pháp nhằm phát huy hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND các cấp trên địa bàn Huyện góp phần “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” theo Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Thành uỷ Hà Nội và Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 27/9/2022 của Huyện uỷ Mỹ Đức trong thời gian tiếp theo.

BTV Cổng thông tin Điện tử Huyện