HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ chín kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX
Ngày đăng 30/03/2023 | 17:27

Sáng ngày 30/3, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn công tác cán bộ do HĐND huyện bầu và thông qua các tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huyện đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023.

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Chí Hòa, UV BTV, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch MTTQ huyện và 32 ông bà là đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chức danh Trưởng ban kinh tế- xã hội chuyên trách HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% đại biểu đã nhất trí bầu ông Vũ Văn Chuyên, HUV, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD, đại biểu HĐND huyện khóa XX giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội chuyên trách HĐND huyện khóa XX. Cũng tại kỳ họp, UBND huyện đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XX đối với 2 ông Trần Ngọc Nghìn, nguyên Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Hội Nông dân huyện. Ông Phạm Văn Thú, nguyên Chánh Thanh tra huyện chuyển công tác đến UBND xã Vạn Kim. Kết quả 100% đại biểu HĐND huyện đã nhất trí miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XX và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện khóa XX đối với ông Nguyễn Quang Đường, HUV, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Lãnh đạo Huyện chúc mừng các đồng chí nhận vị trí công tác mới

Kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huyện đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023.

Nguyễn Hương