HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên giải trình về công tác về công tác đầu tư xây dựng và quản lý đất đai
Ngày đăng 01/12/2022 | 07:30

Chiều ngày 30/11/2022, Thường trực HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp giải trình về công tác đầu tư xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn.

Về dự phiên giải trình  có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, bí thư huyện uỷ, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT huyện uỷ, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Chí Hoà, UV BTV - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện uỷ, BCH đảng bộ huyện, thủ trưởng các phòng ban và đông đủ các ông, bà là đại biểu HĐND huyện khoá XX. 

Tại phiên giải trình, 9 kiến của các đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng liên quan đến 19 nhóm vấn đề quan tâm như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở, đất nông nghiệp, đất tôn giáo, đất bán sai thẩm quyền và  quyết toán hồ sơ, thủ tục xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Đặc biệt, một số đại biểu còn tranh luận để làm rõ thêm những hạn chế, xác định trách nhiệm của cơ quan chủ quản. Lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất, phòng TN-MT, Ban quản lý dự án huyện đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách đã nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Tại phiên giải trình, đồng chí Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến để làm sáng tỏ thêm 19 vấn đề mà các ông bà đại biểu HĐND huyện đặt ra. Đồng chí chủ tịch UBND huyện đã thẳng thắn phân tích các nguyên nhân và chỉ rõ những hạn chế của việc tồn tại khó giải ngân nguồn vốn đó là : Một số các công ty phá sản, giải thả nên không hoàn thiện được các thủ tục pháp lý. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  còn chậm cũng do một số cá nhân không muốn nộp tiền sử dụng đất, cho, tặng, thừa kế sai pháp luật. Đồng chí chủ tịch UBND huyện đã yêu các các cơ quan liên ngành kiến nghị với các Sở của Thành phố sớm có văn bản phối hợp với huyện để giải quyết các tồn tại còn vướng mắc để đảm bảo lợi ích của người dân. 

Kết luận tại phiên giải trình, đồng chí Lê Chí Hòa, UV BTV - Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định: Trên cơ sở kiến nghị của các ông bà đại biểu HĐND, các cơ quan cần tiếp thu ý kiến, tập trung giải quyết có hiệu quả các nội dung đã được đề nghị giải trình theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, thể chế hóa có hiệu quả những giải pháp đã nêu trước HĐND.  Đồng thời đề nghị các ban, đại biểu HĐND huyện tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết những nội dung vừa được giải trình của các đơn vị. Thành công của phiên giải trình này sẽ là kinh nghiệm tốt để Thường trực HĐND huyện đổi mới hơn nữa cách thức tổ chức thực hiện các phiên giải trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nguyễn Hương - Nguyễn Quyền