HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng
Ngày đăng 28/07/2022 | 08:49

Sáng ngày 27/7, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ) nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền và các ngành chức năng 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Quý Tiên, TUV, Phó Chủ tịch HĐND Tp; Đại biểu HĐND Tp ứng cử tại huyện Mỹ Đức có ông Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội HĐND Tp, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX; bà Phạm Hải Hoa, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân Tp. Lãnh đạo huyện Mỹ Đức có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, TT HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; các cơ quan Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ 22 xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, Báo cáo của UBND huyện về tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình của UBND huyện đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2021; Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện,thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những kiến nghị với HĐND và UBND huyện và các báo báo quan trọng của các ngành chức năng.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó,6 tháng đầu năm 2022, huyện Mỹ Đức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tiếp tục chịu tác động của đại dịch Covid-19; trong tình hình đó, UBND huyện cùng các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng, nỗ lực với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19; Mỹ Đức tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Với sự vào cuộc quyết liệt, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo đúng kế hoạch và chương trình công tác, trọng tâm, trọng điểm, kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt được kết quả tích cực, về kinh tế tổng giá trị sản xuất theo giá (2010) đạt 6.222,75 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch, tăng 8,9% so cùng kỳ. Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 đến ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, tuy nhiêncơ cấu kinh tế của huyện có bước chuyển dịch tỷ trọng về ngành Thương mại - dịch vụ - Du lịch chiếm 46,2%.Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 134 tỷ 500 triệu đồng, đạt 74% dự toán Thành phố giao, đạt 13% dự toán HĐND huyện giao, bằng 57% so cùng kỳ.  Tổng thu ngân sách huyện, xã: ước đạt 1.710 tỷ 038 triệu đồng, đạt 107% dự toán Thành phố giao, đạt 77% dự toán HĐND huyện giao, bằng 114% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách huyện, xã ước đạt 1.671 tỷ 604 triệu đồng, đạt 105% dự toán Thành phố giao, đạt 75% dự toán HĐND huyện giao, bằng 129% so cùng kỳ.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh, UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Công tác chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND có nhiều đổi mới, chỉ số cải cách hành chính được nâng cao xếp thứ 11 toàn Thành phố. Huyện hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa vụ Xuân, năng suất đạt 68,21 tạ/ha; Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 03 xã và hưởng đến hoàn thành xây dựng huyện Nông thôn mới 2022; Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2022 diễn ra an toàn;Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.Tích cực giải quyết đơn thư KNTC của công dân, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình ANCT, trật tự ATXH được giữ vững; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa nguyên Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nguyễn Ngọc Việt được điều động, phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Tp

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Việt sau khi được BTV Thành ủy điều động, phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội HĐND Tp. HĐND huyện đã tiến hành bầu ông Lê Chí Hòa, UV BTV huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, đại biểu HĐND huyện giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân xã Thượng Lâm, đại biểu HĐND huyện giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách, Ban Pháp chế HĐND huyện. HĐND huyện cũng biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Trưởng Công an huyện Mỹ Đức sau khi được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an Tp; HĐND huyện cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Trịnh Xuân Viết, nguyên Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện nghỉ hưu, bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Đạt, UV BTV huyện ủy, Trưởng Công an huyện giữ chức vụ Ủy viên UBND huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng ông Lê Chí Hòa - Tân Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Buổi chiều cùng ngày, HĐND huyện Mỹ Đức dành nhiều thời gian cho nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường, trả lời các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và cử tri với những nội dung, vấn đề đang được cử tri toàn huyện quan tâm; Cùng với đó các đại biểu HĐND huyện cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành phải thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, thúc đẩy phục hồi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm  hoàn thành kế hoạch phát triển KT – XH năm 2022.

Tân Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, NK 2021 - 2026 Lê Chí Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX đã hoàn tất nội dung, chương trình kỳ họp, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng và thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường