ban chỉ đạo ban chỉ đạo

Thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 05/07/2016 | 10:01  | View count: 86926

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt đã ký ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Mỹ Đức. Chi tiết xem tại đây