Bài viết chuyên sâu Bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức: Phát huy truyền thống 32 năm Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ngày đăng 06/12/2021 | 17:02

Cách đây 32 năm, ngày 06/12/1989, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VI đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và ngày 06/12/1989 đã trở thành ngày truyền thống của Hội.

Hội CCB tập huấn bồi dưỡng công tác Hội năm 2021

Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đã đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu Cựu chiến binh trong cả nước. Phát huy truyền thống 32 năm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, những năm qua Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên, sự phối hợp giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện, Hội đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền giao cho.

Trong quá trình hoạt động, Hội luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Các cấp Hội đã thường xuyên quán triệt, tổ chức, vận động hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái; phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết xử lý có hiệu quả các điểm nóng, tình huống phức tạp góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương.

\

Hội CCB huyện phối hợp với các đoàn thể của huyện tặng quà người dân khu vực cách ly y tế tại nơi ở và tại khu cách ly tập trung của huyện

Trong công tác xây dựng Hội, Hội đã tập trung xây dựng Hội trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại bộ phận cán bộ, hội viên đã giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác -Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh phê phán những luận điệu sai trái của những kẻ cơ hội, phần tử phản cách mạng, động viên nhau phát huy tiềm năng đa dạng của tổ chức Hội vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình CCB Nguyễn Văn Hát, xã Bột Xuyên mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động trong mùa dịch

Hội luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ảnh hưởng chính trị sâu rộng, tạo nên sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội, giữa hội viên với hội viên, động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Hội đã đứng ra tín chấp cho trên 13.000 lượt hội viên vay vốn từ  ngân hàng CSXH với số dư hiện nay là 110 tỷ đồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề cho 8.600 lượt hội viên, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần xoá hộ hội viên nghèo, tỷ lệ hộ hội viên khá giấu nay là 75%.

Hội CCB huyện trao nhà nghĩa tình cho hội viên CCB xã Lê Thanh

Hoạt động tình nghĩa được các cấp Hội coi trọng, tính đến nay quỹ Hội đạt bình quân 800.000 đồng/hội viên, tích cực tham gia ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội và các cuộc vận động do Hội cấp trên và địa phương phát động,  giúp 78 hội viên xây mới và sửa chữa nhà ở.

Hội cơ sở luôn động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ

Chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên và nhà trường, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ, động viên giúp đỡ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương để anh em ổn định cuộc sống. Với những thành tích đạt được Hội CCB huyện Mỹ Đức đã được, UBND Thành phố Hà Nội , Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm tới Hội Cựu chiến binh trong huyện sẽ tiếp tục vận động Cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa , thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy mọi tiềm năng, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ huyện và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Đại tá C ao Hoàng Dân - Chủ tịch Hội CCB huyện Mỹ Đứ c