Bài viết chuyên sâu

Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mỹ Đức đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế
Ngày đăng 30/04/2018 | 09:21

Với phương châm giao dịch nhanh gọn nhất, tạo thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận vốn vay theo chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về giải quyết việc làm cho người lao động, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức đã trở thành người bạn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

Phòng giao dịch NHCSXH  huyện Mỹ Đức giải ngân vốn vay tại xã Hương Sơn - huyện Mỹ Đức

Với chủ trương “đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho nhân dân”, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ vay để phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo chương trình 02 của thành ủy Hà Nội, góp đắc lực trong việc giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, giúp nhiều người có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống. Từ đó, giúp cho các địa phương trong huyện đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững theo đúng định hướng từng thời kỳ của thành phố.

Theo đồng chí Trịnh Thị Mai Dung - Phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức cho biết: “ Trong hai năm 2017 và 2018, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mỹ Đức được thành phố phê duyệt nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo chương trình 02 của thành ủy là 34 tỷ đồng. Để giải ngân vốn trên, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức tham mưu với Ban đại diện HĐQT NHCSXH phân bổ chỉ tiêu cho vay đến từng xã trên địa bàn huyện, thường xuyên quan tâm xây dựng,củng cố các Tổ TK&VV ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân được vay vốn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 350 Tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả tại các thôn, xóm trực thuộc sự quản lý của 4 tổ chức hội đoàn thể gồm Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên. Tính đến hết Quí I năm 2018, phòng giao dịch đã hoàn thành giải ngân  cho 930 hộ vay nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân được trên 33 tỷ đồng . Chương trình giải ngân đều được thực hiện theo đúng quy trình, có sự giám sát chặt chẽ của Phòng giao dịch cũng như chính quyền địa phương. Các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, trả gốc và lãi theo đúng hạn định”.

Có thể nói, nhờ việc triển khai hiệu quả của chương trình cho vay giải quyết việc làm phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức, nhiều địa phương đã làm tốt công tác tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt Phòng giao dịch cũng chỉ đạo ưu tiên cho vay vốn đối với các xã có kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm để tạo điều kiện cho xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về việc làm và thu nhập của người dân trong xã. Có dịp đi tìm hiểu thực tế hiệu quả vốn vay của chương trình GQVL theo chương trình 02 của thành ủy Hà Nội ở các xã, chúng tôi đều nhận thấy sự hồ hởi, phấn khởi của người dân khi nói về hiệu quả chương trình. Bởi nhờ lãi suất vay ưu đãi thấp, thời gian vay phù hợp nên Chương trình vay vốn này đã giúp cho các hộ dân có điều kiện thuận lợi trong đầu tư cho sản xuất, nhất là trong giai đoạn khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm mới cho nhiều lao động địa phương.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, phòng giao dịch  NHCSXH huyện Mỹ Đức sẽ đẩy mạnh công tác cho vay vốn, thu hồi nợ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các dự án đang thực hiện và đúng đối tượng đối với các dự án cho vay vốn mới, bảo đảm các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức.  

 Nguyễn Thu An