Bài viết chuyên sâu

Đảng bộ huyện Mỹ Đức vươn lên từ khó khăn
Ngày đăng 26/01/2018 | 08:21

Đi qua một năm đầy gian khó, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng với sự quyết liệt, sáng tạo, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của nhân dân huyện Mỹ Đức đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính… góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra.

Ảnh1: Huyện Mỹ Đức thường xuyên triển khai học tập các Nghị Quyết

Năm 2017, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 39 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017”; chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các Đề án thực hiện Chương trình công tác của Huyện ủy và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đã ban hành chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng như: Quyết định số 379 - QĐ/HU ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 52 ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “củng cố tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đồng Tâm; Kế hoạch số 41 - KH/HU, ngày 19/5/2017 về tinh giản biên chế giai đoạn 2017 - 2020 của cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội huyện Mỹ Đức…

Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai với nhiều đổi mới. Trong năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn từ trong Đảng đến các đoàn thể, xã hội. Gắn chặt nghiên cứu nghị quyết với thảo luận chương trình hành động của từng nghị quyết ở từng chi, Đảng bộ. Việc đổi mới triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 và Trung Ương 6 của BCH Trung ương Đảng tạo được hiệu quả thiết thực. Đó là, tập trung được những vấn đề trọng tâm, vấn đề mới, then chốt, đạt hiệu quả thiết thực, đưa nội dung, tinh thần Nghị quyết đi sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân. Sau khi tổ chức học tập từng cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, làm bản cam kết đề ra phương hướng tự phấn đấu, rèn luyện, đạt tỷ lệ trên 90% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tính đảng ở mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao, hạn chế các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Để tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05- KH/TU, ngày 25/02/2017 của Thành uỷ về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp vị trí theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, đơn vị. Đã kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan, phòng, ban, đơn vị của huyện giảm từ 86 đầu mối xuống còn 77 đầu mối, giảm 4 chức danh Giám đốc, 2 chức danh Phó Giám đốc và chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát tổng thể cán bộ, nhân viên hợp đồng trên địa bàn toàn huyện sắp sếp lại vị trí việc làm đảm bảo theo quy định.

Việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đang ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, tính phê bình và tự phê bình trong các chi, đảng bộ và trong cán bộ đảng viên ngày càng thể hiện sắc nét hơn; nhiều đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, chỉ ra những nội dung cơ bản cần giải quyết, tạo niềm tin trong việc thực hiện. Một số địa phương đã kiên quyết xử lý những vấn đề nổi cộm thuộc thẩm quyền, bước đầu tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất quyết định đến toàn bộ công tác xây dựng Đảng là củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đảng viên cho ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. Nhận thức rõ điều đó, trong năm, toàn huyện đã kết nạp 236 đảng viên, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn; thẩm định hồ sơ quy hoạch BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hồ sơ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp uỷ đảng trong huyện đã tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là phân công cấp uỷ viên phụ trách các lĩnh vực trọng yếu.

Đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên một số lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện cải cách hành chính… Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 25 trường hợp,  đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 6 đảng viên bị truy tố. Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng cho 301 đồng chí làm công tác kiểm tra đảng. Điều đó chứng tỏ sự quyết tâm rất lớn của Đảng bộ huyện trong việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4.

Đặc biệt trong năm qua là việc tăng cường, nắm bắt tình hình cơ sở, trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH trực tiếp làm việc với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nhiệm vụ công tác năm 2017 về những vấn đề như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân…Đặc biệt là vụ việc “điểm nóng” tại xã Đồng Tâm Huyện đã thành lập Tổ công tác của huyện gồm 69 đồng chí về tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân nhân trên địa bàn xã Đồng Tâm chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Và khi hậu quả cơn bão số 10 đã tàn phá nặng nền nền kinh tế của nhiều địa phương trong huyện. Trước, trong và sau bão, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, đồng hành cùng người dân đi qua những thời khắc khó khăn. Trong cơn bão số 10, đã tiếp nhận được 1 tỷ 347,6 tỷ đồng và trích 1 tỷ 339 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại trên địa bàn huyện. Ngay sau khi bão tan, các đồng chí lãnh đạo Huyện, chính quyền các cấp đã có mặt tại những địa bàn bị thiệt hại nặng, nhanh chóng bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả. Sự có mặt kịp thời ấy cùng những món quà ấm lòng ấy đã giúp người dân vùng bị thiệt hại nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất. Vì vậy, năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao, vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, góp phần đưa Mỹ Đức phát triển lên một tầm cao mới.

Bức tranh kinh tế tiếp tục có nhiều chuyển biến lớn và đạt được kết quả toàn diện. Tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện Mỹ Đức từ đầu năm đến nay đạt 100,2% kế hoạch, tăng 9.9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 7.564,2 tỷ đồng. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 31,5%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 31,5%; Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 37%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,1 triệu đồng/người/năm. Công tác thu, chi đạt 123% dự toán thành phố giao; đạt 113% dự toán HĐND huyện giao. Huyện đã chủ động đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Các mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cho người dân ngày càng hiệu quả hơn. Trong năm Huyện đã thực hiện mô hình chăn nuôi thủy sản theo hướng ATSH quy mô 2ha tại xã Hồng Sơn; mô hình chăn nuôi Dê sinh sản quy mô 56 con; mô hình chăn nuôi Gà Ai Cập sinh sản quy mô 10.000 con tại xã Phúc Lâm, Đốc Tín; Mô hình chăn nuôi bò sinh sản quy mô 30 con  tại xã An Phú; Mô hình máy gặt liên hợp, máy làm đất quy mô 07 máy. Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khoai tây vụ đông xuân tại xã An Mỹ, trồng cây dược liệu tại xã Mỹ Thành, Đậu tương tại xã Hợp Tiến, Lúa chất lượng cao xã Hùng Tiến... Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 6,56 ha trong đó có 5,7 ha tại xã Vạn Kim chuyển đổi sang nuôi cá kết hợp trồng lúa, 0,15 ha tại xã Hợp Tiến chuyển đổi sang trồng trọt kết hợp chăn nuôi, 0,71 ha tại xã Phù Lưu Tế chuyển đổi sang trồng cây lâu năm. Tổ chức tập huấn cho các chủ trang trại năm 2017 theo hướng đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Xây dựng cơ bản và công tác chỉnh trang đô thị - vệ sinh môi trường có nhiều đổi mới. Đã cải tạo, nâng cấp tuyến đường 419 từ Phúc Lâm đi Hương Sơn và nhiều công trình hạ tầng cơ sở khác tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của ban Chỉ đạo 197 Thành phố. Đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường tại các khu trung tâm trên địa bàn toàn huyện kết quả Cưỡng chế, tháo dỡ 2.805 m2 mái vẩy, mái che; Tháo dỡ 3740 m2 hàng quán lấn chiếm; Cưỡng chế 60 biển quảng cáo, thu giữ 40 biển quảng cáo di động, 09 ghế nhựa, 02 bàn nhựa; phá bỏ 15 lối lên xuống lấn chiếm lòng đường; Múc và di chuyển 5000m3 gạch, đá, bê tông của các hộ san lấp làm hàng quán... Năm 2017 công tác vận chuyển hành khách trên địa bàn ước đạt 1.820.000 lượt khách tăng 9,3% so với cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt đã phối hợp khai trương tuyến xe bus trợ giá 103 (Mỹ Đình - Hương Sơn) phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Triển khai tổ chức đăng ký quản lý 3.471 xuống đò trên địa bàn xã Hương Sơn tham gia vận chuyển khách trong mùa Lễ hội Chùa Hương.

Chùa Hương đã được Thủ tướng chính phủ công nhận là di tích Quôc gia đặc biệt

Công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chùa Hương trong năm 2017 đã có nhiều đổi mới để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách, số lượt khách du lịch ngày càng tăng lên. Niềm vinh dự và vui mừng đối với nhân dân và cán bộ huyện Mỹ Đức là Danh lam thắng cảnh Chùa Hương đã được Thủ tướng chính phủ công nhận là di tích Quôc gia đặc biệt và tháng 12/2017.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến cuối năm 2017, xã Mỹ Thành và Hợp Tiến được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện đã có 10 đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 12 đến 18 tiêu chí.

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, bám sát Đề án số 381 - ĐA/HU, ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân giai đoạn 2016 -  2021”; thường xuyên kiểm tra công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp làm thay đổi ý thức, văn hoá ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, từng bước đạt mức độ 3 trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều mặt nổi trội; Công tác văn hóa, thông tin & thể thao được quan tâm, có bước phát triển. Đặc biệt trong năm đã tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Mỹ Đức lần thứ VIII với quy mô lớn cả về chất và lượng.

Các chính sách về an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được chú trọng, trong năm đã giảm được 1.091 hộ nghèo đạt 136% kế hoạch. Thường xuyên chăm lo, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, đã tổ chức trao tặng bò thực hiện chương trình“toàn dân chung tay hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo” cho 190 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 190 con bò, trị giá hơn 3 tỷ đồng; xây mới và trao tặng 103 ngôi nhà Đại Đoàn kết, trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Chất lượng dạy và học ngày càng được khẳng định, đã thay đổi đáng kể thứ hạng về giáo dục. Năm 2017 huyện đã có 03 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các lực lượng Công an, Quân sự đã chủ động phối hợp với các ngành nắm chắc tình hình, chủ động trước mọi tình huống, bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh.

 

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít nơi còn hạn chế, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ đảng viên còn chưa cao. Trên địa bàn huyện còn một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, giải quyết những tồn đọng, yếu kém qua nhiều năm để lại, đặc biệt chưa làm tốt công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng... Nhiều vụ việc sai phạm đã được cấp thẩm quyền thanh tra kết luận làm rõ nhưng còn lúng túng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả...Vai trò người đứng đầu ở một số nơi chưa được đề cao đúng mức; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong đời sống nhân dân chưa kịp thời dẫn đến tình hình ANTT trên địa bàn xã Đồng Tâm vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Chính điều đó đã tạo nên một số bức xúc xã hội làm ảnh hưởng niềm tin đối với Đảng. Cùng với đó là việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc còn hạn chế, triển khai dịch vụ công cấp độ 3,4 chưa đạt hiệu quả cao; ngành tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia tiến độ còn chậm; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp.....

10 sự kiện nổi bật đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo huyện Mỹ Đức năm 2017

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản trong quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. (Nghị quyết 04, 05, 06 của Trung ương; Nghị quyết 15 của Thành ủy….)

2. Tổ chức Thành công Lễ hội Chùa Hương 2017 và được Thủ tướng chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

3. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố xử lý kịp thời “điểm nóng” đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và làm tốt công tác củng cố hệ thống chính trị tại xã Đồng Tâm.

4. Công tác an sinh xã hội và Hoàn thành hỗ trợ việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công.

5. Năm 2017 là năm đột phá trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt đối với các tuyến đường trục chính trong huyện.

6. Tích cực thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn huyện.

7. Thành công trong việc ứng phó với cơ bão số 10 và làm tốt công tác cứu trợ cho nhân dân trong đợt úng, lụt lịch sử tháng 10/2017.

8. Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đại hội Cựu Chiến Binh; Đại hội Công Đoàn và Đại hội Thể dục thể thao từ cơ sở tới huyện.

9. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ và chào mừng 45 năm Chiến Thắng điện biên phủ trên không.

10. Hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hòa nhịp với công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của Thủ đô, những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể lớn lao về chính trị - kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn 2016 - 2020 đã, đang và sẽ tiếp tục đòi hỏi phải đẩy nhanh công cuộc đổi mới ngày càng hướng vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và phát triển. Với tinh thần đó, “năm 2018 - Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” sẽ là năm chuyển động mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn cả về nhận thức và hành động của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Đây là tiền đề quan trọng và vững chắc để năm 2018, Mỹ Đức tiếp tục bứt phá với việc hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch lớn hơn. Năm 2018 có vai trò quan trọng, là thời điểm tiến hành đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII, bên cạnh thuận lợi, thời cơ cũng còn có nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng là cần phải tiếp tục đổi mới hoạt động, mở rộng dân chủ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực và giải quyết được những vấn đề phát sinh ở cơ sở, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ.  Bởi sinh thời, Bác Hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn vạn lần dân liệu cũng xong”, một khi ý Đảng, lòng dân là một, thành công đến như một lẽ đương nhiên.

Thúy Huyền