Bài viết chuyên sâu

90 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày
Ngày đăng 17/11/2017 | 09:40

Trung bình mỗi ngày, huyện Mỹ Đức phát sinh khoảng 90 tấn rác thải sinh hoạt. Nếu như trước đây, để xử lý khối lượng rác này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập tổ vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt hiệu quả thấp, thời gian, tần suất vận chuyển rác từ khu dân cư ra điểm tập kết thường không tuân thủ đúng lịch phối hợp; xe thu gom không đạt tiêu chuẩn; rác không được phân loại, vẫn còn một lượng lớn rác thải tồn đọng trong khu dân cư.

Năm 2017, thực hiện Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc giao các huyện ký hợp đồng với doanh nghiệp môi trường thực hiện việc duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ khu dân cư về khu xử lý tập trung theo hướng cơ giới hóa. Tõ ngµy 01/3/2017, UBND huyện Mỹ Đức đã giao phòng Quản lý đô thị huyện làm đại diện chủ đầu tư, tổ chức ký hợp đồng với Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân thực hiện Gói thầu với các nội dung hạng mục như duy trì vệ sinh quét đường phố; Thu gom, vận chuyển rác thải đi xử lý tại khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây; Duy trì vệ sinh ngõ xóm (thu gom rác thải) trong dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn. Đến nay, công tác duy trì vệ sinh quét đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công thực hiện hàng ngày và 5 ngày/tuần;

Đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải trong khu dân cư. các xã, thị trấn bàn giao khối lượng về cho Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân, Công ty CP Minh Quân tiếp nhận và tổ chức thu gom, bố trí công nhân, phương tiện máy móc để vận chuyển rác thải sinh hoạt ra các bãi rác trên địa bàn các xã, thị trấn và chuyển rác thải đi xử lý tại khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây thực hiện đúng khối lượng, chất lượng theo cam kết.

Sau 9 tháng thực hiện chủ trương của TP Hà Nội, công tác thu gom rác thải sinh hoạt, thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đạt 90%. Từ việc thu gom rác thải thống nhất, triệt để nên người dân đã ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, đúng giờ. Không còn tình trạng vứt rác bừa bãi xuống hồ, ao, kênh, mương và trên đường giao thông. Môi trường sống của người dân được đảm bảo sạch sẽ, góp phần tạo cảnh quan nông thôn khang trang, văn minh, hiện đại.

Để nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác thải theo chủ trương của Thành phố, góp phần bảo vệ môi trường, huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, từng bước hình thành thói quen phân loại rác trước khi đưa đến nơi tập kết, góp phần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Nguyễn Quyền