an ninh quốc phòng an ninh quốc phòng

Những ngày đầu, triển khai Luật Căn cước 2023 trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 02/07/2024 | 17:49  | View count: 153

Tính đến cuối giờ chiều nay 02/7/2024, Công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã thu nhận xong hồ sơ của 228 công dân làm thủ tục cấp Thẻ căn cước, theo quy định của Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực.

Thượng tá Giáp Thành Trung - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, để triển khai hiệu quả Luật Căn cước năm 2023, Công an huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân và hồ sơ cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Ngay sau khi bắt tay thực hiện Luật Căn cước năm 2023 cùng Kế hoạch của Công an huyện, cán bộ chiến sỹ xác định rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho công dân, Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn huyện bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và kịp thời, thống nhất, hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định ý nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước đặc biệt là việc sử dụng thẻ Căn cước của các trường hợp công dân dưới 14 tuổi trên địa bàn huyện để các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu nhận thức đầy đủ và đồng thuận tự nguyện phối hợp lực lượng Công an thực hiện cấp thẻ Căn cước.

Nhiều trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi làm thẻ căn cước

“Việc triển khai Luật Căn cước 2023 đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi sử dụng thẻ Căn cước hoặc sử dụng thông qua bố, mẹ, người giám hộ đối với trường hợp công dân dưới 14 tuổi giao dịch thiết yếu phục vụ cuộc sống như việc đi lại, học tập, tiêm chủng và khám chữa bệnh; Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đánh giá và chia sẻ, quá trình triển khai thực hiện đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Công an các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan trong và ngoài TP Hà Nội;

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Luật Căn cước sẽ góp phần xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu Căn cước phục vụ hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước của các ban, ngành có liên quan.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo, Công an huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn và thu thập thành công hồ sơ, dữ liệu đối với 226 công dân làm thủ tục cấp Thẻ Căn cước.

Công an huyện Mỹ Đức