an ninh quốc phòng an ninh quốc phòng

Đảng uỷ quân sự huyện Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Nghị quyết 847
Ngày đăng 21/03/2024 | 18:02  | View count: 243

Chiều ngày 20/03/2024, Đảng ủy Quân sự huyện Mỹ Đức đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ở huyện có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đại diện các Ban xây dựng Đảng, một số phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện; Đảng ủy và toàn thể cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 02 năm thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác học tập, quán triệt, làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về việc học tập và làm theo Bác, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác, thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống, tạo thành phong trào học tập rộng khắp và thường xuyên trong đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp, các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với bản dự thảo đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị XIII và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương; đồng thời chỉ ra những điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã có những chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó,  Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện 10 nêu gương, chống 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và thực hiện 7 dám trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; vai trò của các tổ chức, đơn vị; phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất; khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong cơ quan, đơn vị, xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” xứng danh là bộ đội cụ Hồ.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức đã khen thưởng cho 05 cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương./.

Văn Mạnh